Kampanjen Hela Åbo motionerar uppmuntrade stadsbor till vardagsmotion under hela september månad. Självständighetens jubileumsår till ära sattes målet att samla ihop så många motionspre-stationer att deras sammanlagda sträcka motsvarar Finlands omkrets multiplicerat med 100. Må-let uppnåddes galant och antalet kilometrar som Åboborna tillsammans samlade ihop uppgick till 417 890, det vill säga 106 gånger runt Finland.

Sammanlagt 750 deltagare och 100 grupper i olika klasser registrerade sig på webben. Förutom dessa deltog en stor grupp enskilda kilometersamlare utan att registrera sig. Antalet gånger som kilometrar matades in under månadens lopp uppgick till 5 299. Motionsprestationer antecknades också flitigt på papperskort, totalt 338 stycken lämnades in.

På sociala medier kunde man delta i en utmaning genom att under september månad dela med sig av sina egna motionsstunder på Instagram och Facebook med taggarna #helaabomotionerar och #kokoturkuliikkuu. Närmare hundra Åbobor skickade in glada motionsbilder och videoklipp.

Bland dem som meddelat sina motionsprestationer lottades ut flera priser. Den som vann lottningen kammade hem ett presentkort på cirka 800 euro till motionscentret Motivus. Den som vann tävlingen på sociala medier belönades med en GoPro Action-kamera. Utöver dessa priser delade man ut bland annat aktivitetsmätare, Föli-presentkort samt presentkort på motion och kultur.

 

– Åbobornas motionsfyllda höst fick en utmärkt start! Jag upplevde det uppsatta målet som tufft, och det är fint att vi tillsammans sporrade varandra att röra på oss. Detta ger en god grund för en aktiv livsstil. När dagarna blir kortare ger motion den extra energi som behövs i vardagen, berömmer Minna Sartes, direktör för Åbo stads fritidssektor.

Kampanjen påminde om vikten av vardagsmotion och uppmuntrade stadsbor att under september månad anteckna sina motionsprestationer i en motionsräknare antingen på kampanjens webbplats eller på ett papperskort.

Kampanjen uppmuntrade också skolor, daghem och enheter inom välfärdssektorn att aktivt röra på sig under september månad. I skolorna fortsätter man att röra på sig under hela slutåret. Totalt 61 skolklasser antog skolan Hannunniitun koulus utmaning om att delta i motionsutmaningen Finland100, som går ut på att göra 100 motionsprestationer fram till självständighetsdagen.

Utöver skolorna har man inom äldre- och handikappomsorgen ofta vistats utomhus, deltagit i stolgymnastik och gett sig ut på cykelfärder. Som exempel kan nämnas avdelning 3 på Gertruds åldringshem, som låg i täten av grupptävlingen ända fram till slutet och förlorade med en knapp marginal mot gruppen Turun Seudun Mamit.

I september var kampanjen Hela Åbo motionerar synlig varje gång det ordnades evenemang. Ett av de mest imponerande motionsevenemangen var morgongympan för barn och personal inom småbarnspedagogiken som ordnades på Varvstorget. Över 500 daghemsbarn samlades för att dansa i takt med Robins låt ”Parasta just nyt”. Förutom de barn som var på plats deltog även stadens övriga dagvårdsenheter, vilket innebär att evenemanget samlade över 8 000 dansare. Därtill har man i mindre grupper ökat aktiviteten bland annat genom pausgympa på gator och kontor och genom att knäböja för att få bussbiljetter i Pansio och köpcentret Hansa.

– Vi spred motionsglädje genom att ordna glada evenemang under kampanjen, och fick också själv ta del av denna glädje tack vare alla positiva kommentarer. Det gemensamma målet och de därtill hörande kampanjerna upplevdes som något positivt och togs ivrigt emot som en möjlighet att påverka den egna vardagen och välbefinnandet, berättar kampanjens koordinator Miia-Tatjaana Salakka vid Åbo stads fritidssektor.

www.turku.fi/sv/helaabomotionerar