Åbo genomför tillsammans med Trafiksäkerhetsverket och Lantmäteriverket det nationella pilotprojektet suomi.fi-betalningstjänst. Pilotprojektets första skede börjar 12.10.2017 och kunderna vid Åbo stads Fas-tighetsaffärsverk kan betala bygglovskartor för tilläggsbyggandet på nätet som debet-, kredit- eller nätbetalning.

Beställning och betalning av karta sker i en separat pilottjänst. I samband med genomförandet av pilotprojektet kostar bygglovskarta B 40 € för nät- och kortbetalare, då det normalt kostar 100 €. Det lägre priset gäller till slutet av år 2017.

Under hösten genomförs pilotprojektet med motionsarmband. Den första nätbetalningsmöjligheten som kräver identifiering öppnas för seniorarmbanden, vilka man inte tidigare kunnat betala på nätet.

Under åren 2017-2018 kommer de nya nätbetalningssätten att så småningom utvidgas till de övriga nätbetalningstjänsterna i Åbo. I fortsättningen kommer nätbetalningen att lyckas även utan identifiering, ifall den till salu varande produkten det tillåter.

Ytterligare information:

Bygglovskarta (nätbetalningens pilottjänst)
Bygglovskarta (beställningstjänst)
Motionsarmband
www.korttiturvallisuus.fi/Verkossa/Todentamispalvelut/
www.korttiturvallisuus.fi/Verkossa/Maksaminen-CreditDebit--kortilla/

suomi.fi-betalning

Nätbetalningstjänsten är fastställd som en av tjänsterna i lag om produktion av vissa av förvaltningens gemensamma stödtjänster för e-tjänster 571/2016. Kommunerna är skyldiga att använda betalning-tjänsten i sina nätbetalningar. Övergången till betalning-tjänster kommer att ske gradvis under de närmaste åren.