Åbo stads servicecentral för sysselsättning har i sin kundkommunikation tagit i bruk ett nytt namn, Työpiste. Förutom att presentera kundservicen som flyttade till centrum i början av augusti 2018 bidrar det nya namnet till att lyfta fram de förändringar som skett på kundservicen.

Kundservice för Työpiste

mån–fre kl. 8.30–16.00
Hantverkaregatan 10
tfn 02 262 5072

tyopiste@turku.fi
www.työpiste.fi > svenska

 

Työpiste är en arbetskraftsbyrå för alla Åbobor som är under 25 år eller som har varit arbetslösa utan avbrott i minst 12 månader och är ett led i det regionala försöket med arbetskrafts- och företagstjänster som startade den 1 augusti 2017. Työpiste har till uppgift att sysselsätta, handleda och rehabilitera sina kunder så att de ska kunna hitta jobb, utbilda sig eller förbättra sin arbetsförmåga. 

– I och med det regionala försöket med arbetskrafts- och företagstjänster blev ca 7 000 arbetslösa Åbobor kund hos Åbo stad. Från TE-byrån övergick 26 anställda till Työpiste för att arbeta sida vid sida med stadens personal, berättar Riitta Uitto, direktör för servicecentralen för sysselsättning.

– Nu håller vi på att starta sysselsättningsförsöket och till försökets natur hör också att testa och skapa nya verksamhetsmodeller. Att samordna två organisationer och flera datasystem innebär en stor ansträngning. Vi har kavlat upp ärmarna och håller på att lansera nya serviceformer, vi har startat bl.a. en grupphandledning som är avsedd för unga arbetslösa.

Työpiste är ett nytt sätt att betjäna kunder

Under samma tak på kundservicen vid Hantverkaregatan arbetar nu ett team med mycket mångsidig yrkeskompetens. Genom att samarbeta med olika experter kan vi ge kunderna en bättre och snabbare individuell väg in i arbetslivet, till en ny utbildning eller rehabilitering. 

Dessutom erbjuder Työpiste hjälp åt företag och samfund i fråga om rekrytering och sysselsättning. Genom ett omfattande företagssamarbete kartlägger vi latenta arbetsplatser och söker lämpliga personer för dem.

Vi gör det också lättare för våra kunder att hitta jobb genom att erbjuda företag och föreningar olika stödåtgärder. Via Työpiste får arbetsgivaren lämpliga kandidater för lediga arbetsplatser. Dessutom får den arbetssökande möjligheten att visa sin kompetens och motivation och till på köpet får hen ofta ett nytt jobb.

Arbete och arbetssökande möts på Työpiste

Työpistes viktigaste uppgift är att föra samman arbetsgivare med arbetssökande. Kunderna får personlig service under målinriktade samtal som man kommit överens om på förhand. Du kan komma till Työpiste utan tidsbeställning, för vi är här för Åbobor.