Åbo stadsfullmäktige har på sitt möte 16.10.2017 valt Minna Arve till ny stadsdirektör i Åbo.

Åbo stadsfullmäktige har på sitt möte 16.10.2017 valt Minna Arve till ny stadsdirektör i Åbo. Valet förrättades med en sluten omröstning. I omröstningen fördelades rösterna på följande sätt: Minna Arve fick 34 röster och Jarkko Virtanen fick 33 röster. Sammanlagt 15 personer sökte tjänsten som Åbo stadsdirektör.

Minna Arve har varit verkställande direktör för Åbo Handelskammare sedan 2016. Tidigare har hon arbetat bl.a. som partisekreterare för Nationella Samlingspartiet (2014 - 2016), ordförande för Åbo stadsstyrelse (2010 - 2014), marknadsföringschef på HyTest Oy (2004 - 2010) och sjukskötare vid Åbo universitetscentralsjukhus (1997 - 2004). Arve utexaminerades som ekonomie magister från den finska handelshögskolan Turun Kauppakorkeakoulu 2004. Hon har också avlagt sjukskötarexamen 1996.

Åbo stadsfullmäktige beslöt på sitt möte 28.8.2017 att tjänsten som stadsdirektör tillsätts för viss tid för fyra år. Avgångsvederlaget som ingår i direktörsavtalet kan högst uppgå till ett belopp som motsvarar lönen för 12 månader. Totallönen för tjänsten är 15 310,62 euro/mån.

Den nuvarande stadsdirektören Aleksi Randell har utnämnts till verkställande direktör för Byggnadsindustrin RT. Randell börjar sitt nya uppdrag den 9 november 2017.