Åbo stad uppdaterar sin stadsstrategi nu under hösten. Berätta för oss vad som är viktigt för dig!

Åbo 2029

Mer information om nuvarande stadsstrategin:

Stadsstrategin Åbo 2029

Stadens verksamhetsmiljö förändras i snabb takt och det är därför vi bjuder in invånarna för att dryfta vilka frågor staden borde beakta i sin strategi.

Bland alla som deltar i enkäten lottar vi ut två presentkort som är värda 50 euro och biljetter till Åbo stads idrottsplatser samt till kulturevenemang och kulturobjekt. Enkäten kan besvaras fram till 29.10.2017.

Svara nu! Det tar bara några minuter:

 

Nyckelord: