Åbo stads kulturnämnd beslutade på sitt möte den 25 oktober att anställa kulturdirektören, filosofie magister Rebekka Pilppula till Åbo stads direktör för bibliotekstjänster från den 1 januari 2018.

Åbos nuvarande direktör för bibliotekstjänster Aart de Heer har sagt upp sig från och med början av nästa år. Sammanlagt 25 personer sökte tjänsten, av vilka en drog tillbaka sin ansökan. Åtta sökande kallades till intervju och bland dessa valdes fem för en lämplighetstest.

Behörighetsvillkoren för tjänsten är lämplig högre högskoleexamen, ledarskapsförmåga och god förtrogenhet med bibliotekets uppgifter och verksamhet. För att uppgiften ska kunna skötas framgångsrikt förutsätts ett utvecklingsinriktat arbetsgrepp som främjar delaktighet. Erfarenhet av utveckling av biblioteksbranschen och digitala tjänster samt verksamhet inom samarbetsnätverk räknades som merit.

Rebekka Pilppula utexaminerades som filosofie magister från Åbo universitet 1992. Pilppula är hemma från Letala och jobbar för tillfället som kulturdirektör i Joensuu. Till hennes ansvarsområde hör biblioteket, medborgarinstitutet, museerna, orkestern, konservatoriet och allmänt kulturarbete. Hon har jobbat med olika uppgifter inom biblioteksbranschen i Joensuu sedan 1996. Sin bibliotekskarriär inledde Pilppula 1988 på Åbo stadsbibliotek. Hon jobbade som direktör för biblioteksväsendet i Joensuu 2005–2012 och som chef för kultur- och bibliotekstjänster från 2013 till våren 2017.

Pilppula har medverkat i förbundet International Federation of Library Associations and Institutions som medlem i sektionen Public Library 2009–2013 och som sekreterare 2012–2013. Hon har varit ordförande i Rådet för de allmänna biblioteken 2014–2017 samt styrelsemedlem 2006–2011 och vice ordförande 2007–2010 i Finlands biblioteksförening. För tillfället är Pilppula ordförande både i styrelsen för Koha-Suomi och i Finlands biblioteksstiftelse.

 

Bild: Rebekka Pilppula. Foto: Risto Kuittinen.