En 12 kilometer lång testrutt för vintercykling har tagits i bruk i Åbo centrum. Vinterunderhållet av rutten sköts med borstsaltning. Åbo stad tar gärna emot användarnas feedback för att kunna vidareutveckla rutten och den nya underhållsmetoden.

CIVITAS ECCENTRIC:

Finansiering programmet: Horizon 2020
Budget: Total 17 974 993 € / Åbo stad och regionala samarbetspartner 3 237 000 €
Tidtabell: 2016–2020
Hemsida: www.civitas.eu/eccentric
Regionala samarbetspartner:
Egentliga Finlands förbund (Valonia och Lounaistieto)
Åbo yrkeshögskola
Western Systems Oy
Åbo stads trafik Ab
Gasum Oy
Kommissionen för hållbara städer inom Östersjöstädernas förbund (UBC)

Vinterunderhållet av den nya 12 kilometer långa testrutten görs med borstsaltning, dvs. genom att i första hand borsta bort snö och genom att motarbeta halka med saltning. Med denna metod hålls gatan fri från snö, så att snön inte packar sig till en hård yta. Dessutom motarbetar borstsaltningen halka bättre. Vid kraftigt snöfall eller hård köld använder man dock mer traditionella vinterunderhållsmetoder.

Testrutten för vintercykling går längs med Östra strandgatan, runt Kuppisparken, Studentbyn och Aningaisbron och tillbaka till Aurabron.

Underhållet konkurrensutsattes, och Kuntec Oy valdes till entreprenör. Borstsaltningsmaterielen har stått i beredskap från 16.10.2017. Entreprenaden gäller för fyra vintersäsonger.

– Vi testar och lär oss om den nya metoden. Metoden har visat sig effektiv t.ex. i Sverige, men den är också mer krävande att utföra än traditionella metoder, berättar CIVITAS ECCENTRIC-projektets projektarbetare Anette Korkiakangas.

Staden vill påminna att det är frågan om en testrutt, där en ny typ av vinterunderhåll testas. Man bör alltid ta i beaktande väderförhållandena, då halka kan uppstå oväntat. Cyklister bör också se till att smörja sina kedjor och rengöra cykeln oftare än vanligt på grund av vägsaltet som används på rutten.

Det finns ett stort intresse i Åbo för att utveckla möjligheterna att cykla året runt. Enligt cyklingsbarometern från början av året cyklar 23 procent av stadsborna året runt. Barometern visade också på ett stort stöd för att utveckla cyklingsmöjligheterna i staden – 96 procent stöder främjandet av cykling. Man har också nyss öppnat en ny cykelförbindelse till Humlegårdsgatan.

Åbo stad önskar få så mycket konstruktiv feedback som möjligt till stöd för att utveckla testrutten för vintercykling. Testrutten utförs som en del av CIVITAS ECCENTRIC-projektet för smart trafik.

Feedback om cykelrutten och vinterunderhållet kan ges via Åbo stads responstjänst.

Staden har mottagit förfrågningar gällande testruttens närmare position i terrängen

Till största del löper testrutten endast längs ena sidan av gatan. Endast längs Tavastgatan och Aningaisbron borstsaltas båda sidorna av gatan.

Vid Domkyrkotorget löper den vinterunderhållna rutten längs med Braheparkens sida. Lilltorgets rutt ansluter sig till Brahegatans cykelväg och vidare diagonalt till Slottsgatans cykelväg. Under vinterförhållanden ser man tydligt den borstsaltade rutten. Ruttens bredd är cirka tre meter.

Rutten längs Östra Strandgatan mellan Domkyrkobron och Aurabron underhålls till hela bredden, men först öppnas  rutten till etappen längs Tavastgatan. Östra Strandgatan har en lutning mot ån. Utmaningen som detta medför gällande smältvatten har tagits i beaktande vid planeringen av vinterunderhållet av rutten. Av den här orsaken sköts den högsta delen av vägen först.

Under snölösa och hala förhållanden ombeds cyklister att ta i beaktande vinterförhållandena och vara försiktiga även på testrutten.

Bild 26.10.2017