Arve har tidigare arbetat bl.a. som ordförande för Åbo stadsstyrelse 2010 - 2014.

Åbo stadsfullmäktige beslöt att välja Minna Arve till ny stadsdirektör på sitt möte 16.10.2017. Arve tillträder tjänsten som Åbos stadsdirektör måndag 13.11.2017. Tjänsten tillsattes för viss tid för fyra år och totallönen är 15 310,62 euro/månad.

Minna Arve har varit verkställande direktör för Åbo Handelskammare sedan 2016. Tidigare har hon arbetat bl.a. som partisekreterare för Nationella Samlingspartiet (2014-2016), ordförande för Åbo stadsstyrelse (2010-2014), marknadsföringschef på HyTest Oy (2004-2010) och sjukskötare vid Åbo universitetscentralsjukhus (1997-2004). Arve utexaminerades som ekonomie magister från handelshögskolan Turun Kauppakorkeakoulu 2004. Hon har också avlagt sjukskötarexamen 1996.

Den nuvarande stadsdirektören Aleksi Randell har utnämnts till verkställande direktör för Byggnadsindustrin RT och han börjar sitt nya uppdrag 9.11.2017.