Vi samlade ihop exempel på hur svenskan och andra språk syns i vardagen för stadens personal.

Från fjärde våningen i de ungas konst- och aktivitetshus Vimma hörs röster som talar svenska. Där verkar ungdomshuset Zabadak.

Handledarna Mika Harjula, Kaarina Ruusuvirta-Okur och Marika Gustafsson betjänar de unga flytande och vid behov på tre olika språk.

– På Vimmas kundbetjäning betjänas kunder på tre språk och även på andra språk, beroende på den anställda. På Vimma får man smidig betjäning, berättar kommunikationsplanerare Heidi Pyhälahti.

I Äventyrsparken betjänas kunder i huvudsak på finska och engelska eftersom det är dessa språk som kunderna talar – svenska talas dock förstås vid behov. På handarbetsverkstäderna sker handledningen på finska.

Under arbetsintervjuer har ungdomsledarnas språkkunskaper i svenska inte direkt testats men vid Zabadak är det utöver ungdomsledarutbildningen den viktigaste urvalsgrunden.

Engelskan det näst mest använda språket i kundtjänsten

I teamet vid Åbo stads telefonväxel talar tre personer svenska tämligen bra. Nuförtiden hör kunskaper i engelska och svenska till urvalsgrunderna då sökande intervjuas för arbete som växelskötare. Av de samtal som stadens växel tar emot är ca 1/50 samtal som förs på svenska, resten på engelska.

– Av de nuvarande anställda på växeln har största delen haft andra arbetsuppgifter inom staden innan arbetet vid växeln. En del av de anställda i teamet behärskar svenska rätt bra och andra knappt alls. Vi har ordnat fortbildning och fortbildning kommer förstås även i fortsättningen att finnas tillgänglig vid behov, berättar utvecklingschef Sari Kinnunen.

Efter finskan är det mest använda språket engelska.

Sari Kinnunen

– Efter finskan är det mest använda språket engelska, eftersom många tvåspråkiga som talar svenska som modersmål själv börjar samtalet på finska då de kontaktar oss och engelska talas då inget annat gemensamt språk finns. I kundtjänsten upplevs det dock vara viktigt att vi kan betjäna kunden på hens eget modersmål, fortsätter Kinnunen.

På kundbetjäningen vid Åbo stads idrottscentral i Kuppis och i simhallarna får man utöver finska betjäning på svenska och engelska. De ansvariga för motionstjänster för svenskspråkiga och invandrare erbjuder servicehandledning även på svenska och engelska.

Rådgivning även på teckenspråk

På Turistinformationen (Auragatan 2) används utöver finska dagligen åtminstone svenska och engelska samt ibland även andra språk. Rådgivningens säregenhet är att betjäning även ges på teckenspråk.

Under denna sommar talade man i rådgivningen utöver de ovannämnda språken tyska, franska, italienska, spanska, japanska, koreanska och marockansk arabiska.

Samservicekontoret Monitori i köpcentret Skanssi är också en väldigt flerspråkig serviceenhet: På Infotorget betjänas kunder på 14 olika språk och svenska används varje vecka i rådgivningen i ärenden som gäller sysselsättning.

Vi betonar språkkunskaper i nationalspråken t.ex. i valet av sommararbetare

Raimo Oksa

– Vi betonar språkkunskaper i nationalspråken t.ex. i valet av sommararbetare. Den nyaste tjänsten vid Monitori är Fpa och där talar två av fem anställda svenska, berättar servicechef Raimo Oksa.

Även på Åboservicen (Puolalagatan 5) arbetar både svensk- och engelsktalande anställda. Det råder ett gott samarbete mellan servicepunkterna: det finns alltid någon som kan betjäna kunden på svenska eller engelska eller som åtminstone kan fungera som tolk för klienten och den anställda.

Servicen flyter på svenska på Åbo Arbetshälsogård

Åbo Arbetshälsogård ansvarar för företagshälsovården för anställda på Åbo stad. Den erbjuder tjänster som främjar arbetshälsa, trivsel i arbetet och arbetarskydd.

– Största delen av vår personal talar åtminstone lite svenska och en del talar det som modersmål, berättar arbetshälsodirektör Marjo Sinokki.

Svensktalande skötare har utnämnts för svenskspråkiga områden.

Marjo Sinokki

– Kunderna är uppdelade enligt områden och vid behov har vi även omplacerat läkare, skötare och psykolog, för att svenskspråkiga kunder ska få betjäning på flytande svenska. Därtill har svensktalande skötare utnämnts för svenskspråkiga områden, fortsätter Sinokki.

En stor del av de svenskspråkiga talar även flytande finska och vill inte nödvändigtvis byta läkare eller skötare på grund av språket.

Sjömanshälsovårdscentralen som verkar i samband med Arbetshälsogården ansvarar precis som namnet antyder för hälsa bland de som arbetar inom sjöfartsbranschen. Sjöfartshälsovårdscentralens kunder talar mer svenska och andra språk än finska som modersmål så beredskapen att få hälsovårdstjänster på flera språk är goda.

Nyckelord: