Åbos långsiktiga arbete för att främja familjemotionen fick ett hedersomnämnande i tävlingen om vilken kommun i Finland som är bäst på att främja familjemotionen.

Diplomet mottogs av idrottsservicechef Minna Lainio-Peltola och idrottsserviceansvarig för barn under skolåldern Hanna Vainio från Åbo stads idrottscentral.

- Vi samarbetar tätt med våra samarbetspartner för att främja familjemotionen. Främjandet av familjemotionen börjar redan vid besök hos rådgivningsbyråer där man sporrar barnfamiljer som motionerar lite till motionsaktiviteter.  Enheterna inom småbarnspedagogiken deltar aktivt i programmet Glädje i rörelse och arrangerar motionsbetonade föräldrakvällar och föräldrafester, berättar idrottsservicechef Minna Lainio-Peltola.  

Idrottscentralen informerar enheterna inom småbarnspedagogiken genom att ge ut ett nyhetsbrev som handlar om familjemotion en gång i månaden. Meddelandet uppmuntrar barnfamiljer att anlita stadens heltäckande motionstjänster.

Åbo uppmuntrar barnfamiljer till självständig motion på många olika sätt. I Åbo finns det gott om platser för utomhusmotion, närmotionsparker och lekparker som lämpar sig för barnfamiljer. På olika håll i staden finns det Paavos stigar som passar för barnfamiljer.  Genom att vandra längs stigarna kan man lätt bekanta sig med närmiljön. Man kan ladda ner kartor över Paavos stigar till mobiltelefonen och göra funktionella uppgifter som lämpar sig för barnfamiljer längs stigen.

Tjänster produceras i samarbete med organisationer

- Vi samarbetar aktivt med organisationer. Vår gemensamma familjemotionsprodukt är Barnmotionens underland som redan i tjugo år har ordnats söndagar på olika håll i Åbo. Evenemanget bjuder på gratis motionsglädje till barn i 1–12 års ålder och deras föräldrar. I Underlandet kan man leka fritt och prova på olika idrottsredskap, berättar Hanna Vainio.

I samarbete med organisationer ges också Lapset liikkeelle-lektioner till barn i 6–12 års ålder som letar efter en idrottshobby. Varje vecka ordnas cirka 60 lektioner under vilka man kan testa olika grenar.

Åbo stad tar på många sätt del av invånarnas åsikter om hur motion och idrott kan främjas och ger råd i frågor kring dessa. Stadens motionsansvariga ger råd och information om motions- och idrottsmöjligheter under avgiftsfria Motionens servicehandledning-tillställningar. Tillställningarna ger också möjlighet att diskutera motionsrekommendationer med sakkunniga och få tips om bra sätt att komma igång med egna hobbyer.

De regionala diplomen i Social- och hälsovårdsministeriets och undervisnings- och kulturministeriets tävling om vilken kommun i Finland som är bäst på att främja familjemotion delades ut vid en regional tillställning för främjande av välfärd och hälsa i Åbo den 27 november. Också Lundo tilldelades ett omnämnande på regional nivå.