Syftet med den Masterplan för Åbo Vetenskapspark är att skapa riktlinjerna och ta fram en vision om hur den utvidgade helheten mot Österås skulle kunna se ut i framtiden.

Måndag 4.12.2017 offentliggörs Masterplan 2050 för Åbo Vetenskapspark på tillställningen Turku Future Forum.

Åbo Vetenskapspark är ett djärvt innovativt kompetenskluster med ett internationellt nätverk i stadens puls. De högskolor, företag och organisationer som ligger i Vetenskapsparken samarbetar med varandra på ett genuint sätt. Den unika och sociala atmosfären samt den trivsamma områdesstrukturen skapar en gynnsam grogrund för ny kunskap och nya lösningar.

Det attraktiva läget som en del av centrumområdet samt områdets mångsidiga möjligheter lockar även utländska aktörer och investerare. I Vetenskapsparken möts förutom invånare, studerande och förvärvsarbetande även en urban atmosfär, en stimulerande natur och smart mobilitet.

Konkurrensen om invånare, experter, arbetsplatser och investeringar hårdnar städerna emellan på global nivå. Samtidigt ökar behovet av att profilera sig med egna styrkor och satsa på stadens dragningskraft med effektfulla, konkreta och framtidsorienterade åtgärder.

Syftet med den Masterplan för Åbo Vetenskapspark som nu offentliggörs är att skapa riktlinjerna för denna utveckling och ta fram en vision om hur den utvidgade helheten mot Österås skulle kunna se ut i framtiden.

Tillställningen är öppen för alla!

Timo Hintsanen
stadsplaneringsdirektör

Program måndag 4.12.2017

  • Tillställningens längd kl. 18.00 - 19.30
  • Plats: Auditorium Alpha, ICT-huset, Joukahainengatan 3-5, Åbo

Inlägg under tillställningen:

  • Timo Hintsanen, stadsplaneringsdirektör, Åbo stad
  • Niko Kyynäräinen, verkställande direktör, Turku Science Park Oy
  • Vesa Jäntti, arkitekt, partner, C&J Architects

Anmäl dig till tillställningen: https://www.lyyti.in/04122017_masterplan

Det finns ett begränsat antal platser och de fylls i anmälningsordning.
Ytterligare information ges av Riitta Birkstedt, riitta.birkstedt@turku.fi

Utvecklandet av campusområdet och vetenskapsparken är ett av de fyra spetsprojekt som Åbo stadsfullmäktige fastställt 2016. Syftet med projektet är att förstärka den internationella dragningskraften i området, förena projekten för funktionalitet, markanvändning, byggande och mobilitet så att de bidrar till en helhetsmässig stadsutveckling och förstärka stadsmiljöns roll som en öppen forsknings-, test- och referensplattform i den smarta staden.