I år deltar Åbo med temat Turku loves Business i businessevenemanget SLUSH. Med temat kärlek vill man betona att Åboregionen vill dela med sig av de möjligheter som den positiva strukturomvandlingen fört med sig till företag, forskare och aktörer runtom i Finland. Åbokulturen kryddar också businessvärlden med Rejvcontainern som är bekant från Ruisrock.

Åboregionen befinner sig i en stark tillväxtfas. Regionens spetsbranscher såsom havs-, läkemedels- och ICT-branschen lockar nya företag och investeringar till regionen. Åbo som redan tidigare fungerat som lokomotiv för tillväxten i Finland vill nu dra nytta av konjunkturläget på ett effektivare sätt och söker samarbetspartner i hela landet.

- Nu är det dags att rasera myten om inåtvända Åbobor som bara tjurar hela tiden. Sättet att göra saker och ting har förändrats i Åbo. Nu vill vi utvidga samarbetet så att det sträcker sig över hela Finland och gärna också utanför landets gränser, säger Sonja Hyrynsalmi, ledare för startup-gemenskapen SparkUp.

- Vi söker tillsammans med regionens högskolor nya partner och aktörer på businessevenemanget SLUSH. Åbo stad blev intresserad av att delta i evenemanget och så fick vi Turku loves Business som vårt paraplyvarumärke. Jag tycker detta avspeglar väl den stämning som nu råder. Vi har mycket att bjuda på och vi hoppas att så många nya aktörer och nätverk som möjligt ska kunna få sin del av tillväxten i Åboregionen, säger hon vidare.

På Mässcentret ordnas på första SLUSH-dagen 30.11 kl. 14-17 ett evenemang som går under namnet Turku loves Business x Academy x Startups. Vid evenemanget sätter sig experter och aktörer inom digitalisering, nya framtida teknologier, life science och framtidens mat vid samma bord. Evenemanget ordnas i form av workshoppar och de leds av Pauli-Aalto Setälä / Aller Media, Paavo Kosonen / Hilla och Hanna Halme / Life Science Accelerator. Till evenemanget behövs ingen SLUSH-biljett utan evenemanget är öppet för alla. Anmälan till evenemanget: https://www.lyyti.in/TurkuBusiness

Till SLUSH Music-evenemanget som inleder SLUSH-veckan tar Åbo i samarbete med Ruisrock-festivalen en Rejvcontainer där besökarna kan dansa vid sidan av programmet. Rejvcontainern som blev en publiksuccé på Ruisrock fanns också med på Finland 100-festen i Kungsträdgården i Stockholm i somras.

- Vi marknadsför gärna Åbo i samarbete med Ruisrock och andra lokala aktörer. Containern visade sig vara framgångsrik i Stockholm. Den väckte en positiv uppmärksamhet och lockade dansare som en honungsburk, säger Åbo stads kommunikationsdirektör Saara Malila.

SLUSH-businessevenemanget 30.11–1.12.
SLUSH Music 28–29.11.