På jubileumsdagen för Finlands självständighet kulminerar ljusinstallationen Luminous Finland 100 som lyser upp Åbo slott och slottsparken i verket Finlands natur, Suomen luonto. Slottet lyser blåvitt från 5.12 kl 16 till 24 och miljökonsthelheten tar plats 6.12 från 17 till 22. Slottet lyser till kl 24.

Tisdag 5.12 kl. 16–24
Det lyser blåvitt i de många fönstren på Åbo slotts innergårdar och murar. Slottets innergård är öppen för publiken fram till klockan 18.

Självständighetsdagen 6.12 kl. 16–24
Scenkonstverket Suomen luonto som regisserats av Antti Kulmala kl. 17–22. (Obs., det kan uppstå trängsel klockan 17, men senare är det lättare att gå runt i området. Föreställningen pågår fram till klockan 22). Rutten är inte hinderfri, men en alternativ rutt ordnas för besökare med rullstol eller sittvagn.

suomifinland100.fi/project/luminous/?lang=sv

På jubileumsdagen för Finlands självständighet kulminerar ljusinstallationen Luminous Finland 100 som lyser upp Åbo slott och slottsparken i verket Finlands natur bestående av flera konstformer och tiotals konstnärer, såsom cirkusartister, luftakrobater, dansare och körsångare. Verken sammanflätas till en enastående helhet som bjuder publiken på en upplevelseresa till fots i området kring Åbo slott.

Miljökonsthelheten Finlands Natur har planerats och regisserats av Åbobon Antti Kulmala, som även är konstnärlig ledare för SirkusUnioni. Iina Ahola står för koreografin och ljudplanerare Ilmari Tiitinen har komponerat ljudlandskapet. Helheten av ljusinstallationer genomförs och produceras av Valoparta Oy och ljuskonstnär Kari Kola.

– Den sex timmar långa installationen som på ett mångskiftande sätt kombinerar olika konstformer är en upplevelse som publiken garanterat inte har varit med om någonstans i Finland. Detta är en fantastisk höjdpunkt för hela Luminous Finland och en exceptionell konsthelhet också internationellt sett, berättar Kola.

Kari Kola har tidigare jobbat som teknisk chef för två andra storprojekt som ordnats på Åbo slott, operaverken Alvilda och Henrik och Häxhammaren.

Självskriven höjdpunkt i konsthelheten

Luminous Finland 100 består av sex stora ljusinstallationer på olika håll i Finland.  Enligt arbetsgruppen är Finlands forna huvudstad Åbo och Åbo slott platser som installationshelheten Luminous Finland 100 självskrivet kulminerar i. Helheten genomförs i samarbete med Åbo stads fritidssektor.

Skisser: Tiia Pulkkinen