I Åbo öppnas fredagen den 8 december besöks- och innovationscentret Joki, som är Finlands första gemensamma besökscentrum för företagen, staden och utbildningen.

Joki är ett helt nytt utställningsutrymme för innovationer, affärssverksamhet och stadsutveckling. Utställningsutrymmet stödjer expertbesök och marknadsför kompetens och näringsliv i regionen. Målgruppen för centret är experter, beslutsfattare och studerande samt i synnerhet internationella gäster.

Jokis huvudsakliga användare är Åbo stad, högskolorna samt företagen i Åboregionen. Joki ägs av Åbo Teknologifastigheter, som erbjuder företag och organisationer i Åboregionen synlighet i ett showroom och olika typer av servicepaket i vilka användarrättigheter till lokalerna ingår.

- Turku Science Park Oy Ab ansvarar i samarbete med Åbo stad för innehållsproduktionen till utställningarna. Åboregionen, som är ett dynamiskt och växande företagsområde, lyfts fram i ett nytt ljus. Den pågående positiva strukturella förändringen lyfts fram till allas kännedom, berättar Turku Science Park Oy Abs verkställande direktör Niko Kyynäräinen.

Besöks- och innovationscentret Joki ligger i hjärtat av området för Åbo Vetenskapspark. Parken utvecklas med ambitiösa målsättningar och i samarbete med olika aktörer som ett internationellt betydande centrum för toppkompetens.

- Det centrala är att näringslivet, högskolorna samt näringsbolaget på ett unikt sätt är verksamma i arbetet för att nå de gemensamma målen. Joki är vårt allas skyltfönster mot Åbo och hela ekonomiområdet, säger Åbo stadsdirektör Minna Arve.

Målen med parken är över en miljon kvadratmeter nytt byggande, investeringar på flera miljarder, över 10 000 nya arbetsplatser och bostäder för 20 000 nya Åbobor på en timmes avstånd från huvudstadsregionen.

Besökscentrets fördelar tillgängliga även för små företag

Besöks- och innovationscentret Joki är en unik plats även efter de nordiska ländernas måttstock. Besökscentrum upprätthålls vanligen av storföretag som i dem presenterar sin verksamhet och sina produkter. Joki däremot möjliggör att även små företag har tillgång till besökscentrets fördelar och förenar samtidigt olika aktörers behov. 

Joki har för tillfället 50 samarbetspartner som presenterar sin verksamhet i Jokis digitala showroom och ordnar egna evenemang i lokalerna. Endast Åbo stad har en permanent utställning på Joki. Därtill hyr Mötescentrum Mauno ut Jokis möteslokaler som en del av sitt utbud av möteslokaler.

- Joki erbjuder stora möjligheter såväl för Åboregionens näringsliv som för Åbo Teknologifastigheter. Den höjer Turku Science Parks profil ytterligare som ett nav för företagslivet i Åbo och gör området till en ännu attraktivare etableringsplats, berättar Åbo Teknologifastigheters vd Mikko Lehtinen. 

Mångformiga lokaler

Besöks- och innovationscentret Joki är 1 800 kvadratmeter stort och har planerats av Arosuo Arkkitehdit. Idén om centret resulterade i en första plats i en idétävling för arkitekter 2015. Ingången till Joki finns på innergården mellan BioCity, DataCity, ICT-City och ElectroCity på Lemminkäinengatan. Ingången förenar DataCity och BioCity med varandra.  

På första våningen finns en imponerande CAVE-teater som ger bland annat möjlighet till 3D-presentationer. På första våningen finns också ett digishowroom där Jokis samarbetspartner visar upp sitt kunnande med hjälp av olika videopresentationer och pekskärmar. 

På andra våningen finns Åbo stads stadsutvecklingslokal där stadens framtidsplaner presenteras med hjälp av olika pekskärmar, förstärkt verklighet och videoklipp. På tredje våningen finns ett runt mötes- och workshopsrum med glasväggar som lämpar sig bland annat för workshoppar, kurser eller utvecklingsdagar.

Fokus på innergården istället för gatorna 

Byggandet av Joki mitt i kvarteret stödjer Åbo Teknologifastigheters planer på att omvandla området mellan DataCity, BioCity, ElectroCity ja ICT-City till en parkliknande boulevard för fotgängare. Innergården som genomskärs av trapporna höjs till samma nivå på alla ställen, vilket bidrar till att den dunkla bakgården vaknar till liv.

- Fastigheterna i kvarteret har ursprungligen byggts så att de vetter mot gatorna, med ryggarna på sätt och vis mot varandra. Vi vill vända på dem så att de blickar mot varandra och sätta fokus på innergården istället för gatorna, säger Åbo Teknologifastigheters vd Mikko Lehtinen. 

Stadsdel/Område: