För en familj med medelinkomster (bruttoinkomster totalt 5900 e/mån) och två barn sjunker avgifterna med över 1200 euro per år. De största avgiftsnedsättningarna riktar sig till familjer med flera barn.

Riksdagen harmåndagen den 8 december godkänt en ändring av lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken. Klientavgifterna för småbarnspedagogiken sjunker fr.o.m. januari 2018.

Nämnden för fostran och undervisning behandlade ärendet onsdagen den 13 december. I november 2017 uppgick deltagarantalet inom den kommunala småbarnspedagogiken i Åbo till sammanlagt 922 barn och i familjedagvården 21 barn, vilka förändringen i syskonrabatten i lagen om klientavgifter kommer att gälla.

De största avgiftsnedsättningarna riktar sig till familjer med flera barn

För en familj med medelinkomster (bruttoinkomster totalt 5900 e/mån) och två barn sjunker avgifterna med över 1200 euro per år.

Klientavgifterna sänks i synnerhet för familjer med små och medelstora inkomster. De största avgiftsnedsättningarna riktar sig till familjer med flera barn. Avgiften för det andra barnet sjunker. Avgiften är högst 50 procent av avgiften för det första barnet.  Syskonrabatten för de följande barnen är fortfarande 80 procent av avgiften för det yngsta barnet.

Nedsättningen för det andra barnet riktar sig till alla de familjer som har minst två barn som deltar i småbarnspedagogik. Klientavgifterna sjunker för dessa familjer oberoende av deras inkomstnivå.

Avgifterna bestäms utifrån familjens inkomster och storlek samt den tid barnet deltar i småbarnspedagogiken. Även de inkomster som ska beaktas som grund för bestämmandet av avgiften förblir oförändrade.  Den högsta avgiften för småbarnspedagogik är även framöver 290 euro i månaden. Inte heller den lägsta avgiften ändras, dvs. avgifter under 27 euro tas inte ut. Lagen om klientavgifter reglerar maximiavgiften, kommunerna kan även besluta om lägre avgifter.

Undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen betonar småbarnspedagogikens betydelse som en av de viktigaste delarna av vårt utbildningssystem.

– Pedagogisk småbarnspedagogisk verksamhet av hög kvalitet har en positiv effekt på barnets uppväxt och utveckling. Småbarnspedagogiken jämnar ut de utgångspunkter barnen kommer ifrån och minskar på ett förebyggande sätt ojämlikhet, säger undervisningsministern.

Lagändringen träden i kraft den 1 januari 2018