Vid varvet i Åbo byggs fartyg med kraftigt stöd i det finländska nätverket. Mer än tre fjärdedelar av leverantörerna är finländska företag. Effekterna är störst i Egentliga Finland – med alla mätare mätt, framgår av en utredning om varvets regionekonomiska effekter som Åbo stad tillsammans med Meyer Turku Oy har beställt av Brahe-centret vid Åbo universitet.

Fyra av tio (41 %) leverantörsföretag ligger i Egentliga Finland, och nästan lika många i Nyland (38 %). När det gäller värdet av leveranserna täcker Egentliga Finland mer än hälften (51 % ), och Nyland mindre än en tredjedel (31 %).

Över nio av tio av Meyer Turku Oy:s arbetstagare bor i Egentliga Finland liksom också största delen av leveransföretagens anställda.

Även största delen skatteinkomsteffekterna träffar kommuner i Egentliga Finland. Samfundsskatteintäkterna i anslutning till varvet ligger på cirka 4,1 miljoner euro. Förutom de här siffrorna höjer kommunalskatteintäkterna som arbetstagarna betalar den positiva skatteinkomsteffekten för regionen.

Starkt lokal, nationellt effektfull, global affärsverksamhet

Varvet är en synnerligen betydande lokal aktör i ekonomiregionen kring Åbo och i Egentliga Finland, men dess effekter sträcker sig till hela landet och till följd av den globala affärsverksamheten även runt om i världen.

Varvets verksamhet sysselsätter direkt cirka 3 200 personer i Finland och indirekt 2 600 personer som årsverken. Utöver dessa står de utländska företagens sysselsättningseffekter och i viss utsträckning sysselsättningseffekterna av de så kallade andra gradens leverantörer. Säsongsvariationerna är betydande inom verksamheten. Enligt varvets uppskattning ökar den direkta sysselsättningseffekten till rentav 20 000 personer under första hälften av 2020-talet.

Den sammanlagda omsättningen för varvet och dess direkta leverantörer är ca 1,3 miljarder euro. Varvet är också en viktig källa för exportintäkter: värdet på en fartygsleverans är cirka 1 % av hela Finlands årliga exportvärde.

- Varvets existens är en extremt stor och betydelsefull sak för Åbo och hela Finland. Varvets verksamhet syns överallt omkring oss och effekterna sträcker sig till allt från turism till utbildning, boende och trafiken, och inte enbart inom Åbos gränser eller varvets stängsel. De här är också nationellt sett betydelsefulla faktorer, konstaterar Åbos stadsdirektör Minna Arve.

Omfattande investeringar påskyndar tillväxten under de närmsta åren

Värdet på Meyer Turku Oy:s investeringar som sträcker sig till utgången av 2019 uppgår till sammanlagt 185 miljoner euro (inkl. dotterbolagen). De mest betydelsefulla investeringsobjekten är anskaffningen av Goliath-bocklyftkranen (ca. 40 milj. euro) och de nya linjerna i stålhallen, stållagret och förbearbetningsanläggningen (ca. 130 milj. euro).

Det omedelbara leveransnätverket omfattar 29 länder och företagen inom leverantörsnätverket har under de senaste åren också genomfört investeringar för sammanlagt ca. 70 miljoner euro. När uppskattningarna för det kommande året räknas med stiger den uppskattade helhetsumman till rentav hundra miljoner euro.

Tillgången på kunnig arbetskraft kritisk

Varvets och den övriga industrin positiva situation lockar till studier inom maskin- och metallbranschen. Antalet sökande till andra stadiets sjöfarts- och teknologibranscher har stigit tydligt i Egentliga Finland (år 2016 41 % och år 2017 43 % jämfört med året innan).

Varvsverksamhetens tillväxt förutsätter kunnig personal. Särskilt behövs utbildning inom det tekniska området på alla stadier i Åbo.

- Den gamla bilden av att det bara behövs svetsare och metallarbetare på varvet stämmer inte längre”, säger vice VD för Meyer Oy, Tapani Pulli.

- Ett kryssningsfartyg är numera en liten smart stad och därigenom kommer personalens kunskaper till exempel om projekthantering och digitalisering att spela en allt viktigare roll i framtiden. 

För att säkerställa tillgången på kunnig arbetskraft ska det finnas tillgång till utbildning inom den maritima industrin, särskilt inom det tekniska området på alla stadier i Åbo.

Forskningsrapporten på finska: Turun telakan aluetaloudelliset vaikutukset (pdf)

www.meyerturku.fi

Nyckelord: 
Stadsdel/Område: