En konceptplan för Blue Industry Park (BIP) som ligger i närheten av Åbovarvet har färdigställts. För konceptplaneringen svarade Elomatic Oy på uppdrag av Turku Science Park Oy.

Blue Industry Park

  • Arbetet på Blue Industry Parks cirka 55 hektar stora område påbörjas redan nästa år i och med byggandet av en ny vägförbindelse.

  • De nya lokalerna byggs i etapper under 2019–2030.

  • Härnäst utarbetas en detaljerad affärsverksamhetsplan som blir färdig våren 2018.

  • Turku Science Park svarar för beredningen av affärsverksplanen.

Blue Industry Parkin esittely

Huvudkontoret för Blue Industry Park.

Utvecklingsarbetet för Blue Industry Park påskyndades av att Åbo stadsfullmäktige i våras fattade beslut som gör det möjligt för staden att anskaffa markområden kring Meyer Turku Oy.

Syftet med Blue Industry Park är att skapa ett ledande produktions- och innovationskluster inom marinindustrin och den tillverkande industrin europeiskt sett. Blue Industry Park ska tillgodose marinindustrins och den tillverkande industrins tillväxtbehov i Åboregionen och även i hela Sydvästra Finland och främja den framtida konkurrenskraften inom branschen.

- Åbo är ett av lokomotiven för den starka ekonomiska tillväxten i Finland. För att tillväxten ska kunna fortsätta även under nästa årtionde förutsätts långsiktiga, internationellt lockande och ambitiösa satsningar på framtiden. Blue Industry Park är ett av de viktigaste projekten inom näringspolitiken under de närmaste åren, säger Åbos stadsdirektör Minna Arve.

Området betjänar företag i alla storlekar och förstärker helheten för Åboregionens industrikluster.

- Blue Industry Park erbjuder enastående utvecklingsmöjligheter. Ett område som ligger i den omedelbara närheten av varvet har inte utvecklats i någon annan europeisk koncentration för marinindustrin enligt en liknande helhetsbetonad strategisk plan, fortsätter Arve.

Konkurrensfördelen med Blue Industry Park är den synergieffekt som uppstår genom samarbete mellan företagen och andra aktörer i området. I Blue Industry Park förenas en kritisk massa av resurser och kunnande samt konkurrenskraftiga förutsättningar för produktion, produktutveckling och forskning.

Områdesbild över Blue Industry Park.

Logistiska förbindelser längs landsvägar, järnvägsspår, till havs och i luften kopplar företagen i Blue Industry Park direkt samman med den globala marknaden.

Verkställande direktör för Turku Science Park Oy Niko Kyynäräinen berättar om målen för Blue Industry Park:

- Vi vill att BIP erbjuder förstklassiga förutsättningar för produktion, kontinuerlig förnyelse, upprätthållande av toppkompetens och utveckling. Målet är 100 företag och 10 000 anställda samt investeringar på cirka 500 miljoner euro.

Också för Meyer Turku är byggandet av Blue Industry Park av stor vikt.

- För Meyer Turku är Blue Industry Park ett mycket viktigt projekt eftersom vår produktion kommer att mångdubblas från 2014 års nivå under de kommande åren. Byggandet av kryssningsfartyg är i hög grad beroende av nätverk och tack vare Blue Industry Park har vi möjlighet att både intensifiera detta samarbete och inleda helt nya samarbeten. Vi stöder gärna projektets framskridande så att området kring varvet snabbt byggs till en välfungerande och effektiv teknologiby, säger Tapani Pulli, vice vd för Meyer Turku.

Industrihall i Blue Industry Park.

 

Nyckelord: 
Stadsdel/Område: