Huvudbiblioteket är öppet kl. 12-18 på nyårsafton 31.12. Näbiblioteken är stängda, utom de meröppna biblioteken som är meröppna varje dag kl. 7-21.

ÖPETTIDER KRING NYÅR


Sö 31.12
Huvudbiblioteket är öppet klockan 12-16. Närbiblioteken är stängda, med undantag av de meröppna biblioteken.

Må 1.1

Huvudbiblioteket är stängt. Närbiblioteken är stängda, med undantag av de meröppna biblioteken.

Under helgdagar och aftnar erbjuder de meröppna biblioteken endast självbetjäning kl 7-21.