Alla som så önskar kan onsdagen den 3 januari kl. 17–19 bekanta sig med Kuppis splitternya bollhall.

Kuppis bollhall är en idrottsarena som uppfyller internationella krav. Den har planerats och byggts för sju huvudsakliga grenar: futsal, korgboll, handboll, volleyboll, innebandy, badminton och gymnastik. Antalet läktarplatser kan ändras från 100 till över 2 700. Bollhallens golvmaterial kan ändras från parkett till syntetisk sportmatta. Hallens läge i närheten av Kuppis idrottscenter skapar fantastiska synergifördelar tillsammans med de övriga idrottsplatserna och verksamheterna i området.

Träningar, matcher och tävlingsprogram


De idrottsföreningar som tränar och tävlar i hallen står för evenemangets program. På evenemanget får vi se hur mångsidigt man samtidigt kan träna på tre fullstora planer som kan avskiljas med en gardin. På evenemanget kan man följa med åtminstone träningar och uppträdanden i innebandy, volleyboll, korgboll och gymnastik.

Det lönar sig att komma till hallen med kollektivtrafik, till fots eller med cykel. De närmaste parkeringsplatserna finns till exempel framför Veritas-stadion på Blombergs plan, varifrån man kommer till bollhallen via den lätta trafikleden genom Kuppis idrottspark.

Stadsdel/Område: