Den i Åbo stads digitala tjänster tillämpade identifierings- och betalningstjänsten Vetuma upphör 31.12.2017. I fortsättningen sker identifiering och betalning via Suomi.fi-tjänster. För användaren innebär de nya identifierings- och betalningstjänsterna ett nytt och jämfört med tidigare en bredare möjlighet till identifiering och betalning på nätet.

De under 2017 i bruk tagna Suomi.fi-identifiering och Suomi.fi-betalning har redan ersatt en stor del av Åbo stads Vetuma-betalningar och Vetuma-identifiering. Användarna av de digitaliska tjänsterna styrs automatiskt till de nya Suomi.fi-tjänsterna, om användaren öppnar tjänsten via dess framsida.

Om du i din webbläsare har lagrat digitala tjänster som bokmärken, kan de föra till Vetuma-tjänsten som tagits ur bruk. Du hittar de nya tjänsterna genom att logga in på tjänsten via startsidan på den tjänst du använder. På samma gång kan du i din webbläsare skapa ett nytt bokmärke till tjänsten och radera den gamla.

I samband med Suomi.fi-betalningarna och Suomi.fi-identifieringen vidgas identifierings- och betalningssätten. I fortsättningen är identifierings- och betalningssätten bredare jämfört med den tidigare Vetuma-tjänsten.

På bilden i bakgrunden en bild på Vetuma-tjänsten, i förgrunden en bild på Suomi.fi-tjänsten.
 

Senast 1.1.2018 används Suomi.fi-identifiering i t.ex. följande Åbo stads tjänster:

Mer information

 

Nyckelord: