Med hjälp av projektanslagen för Studiestad Åbo förverkligas idéer för utveckling av tjänster till studerande. Nu har de projekt som tilldelas finansiering 2018 valts. Via dem får studerandena i Åbo bland annat en verktygsback för jobbsökning och en mobilapp som hjälper internationella studerande att lära sig finska.

Mobilappen Suomipassi underlättar studierna i finska och därigenom integrationen i Åbo. – Internationella studerande vill lära sig finska, men det kan vara svårt att använda språket i vardagen, eftersom man ofta byter om till engelska i samtalen. Den nya mobilappen uppmuntrar studerande att tala finska utanför klassrummet, säger Jenni Laine vid Åbo universitet.

Det finns jobb i studiestaden

Målet för samarbetet Studiestad Åbo är en stad där man stannar kvar och bosätter sig även efter studierna. Den här utmaningen antar Jobit som underlättar studerandenas jobbsökning. – Studerande i Åbo känner inte alltid till områdets arbetsgivare. I den nya verktygsbacken erbjuder företag och rekryterare i Egentliga Finland studerandena tips för jobbsökning och information om arbetsmöjligheter, berättar koordinator Jan Kraufvelin vid Åbo Akademi.

Boost Turku ry ordnar ett evenemang med samma tema. Evenemanget ger studerande och områdets företag möjlighet att mötas. Evenemanget ordnas på hösten när nya studerande kommer till staden. Bland de projekt som finansieras finns två innovationsläger för studerande samt projekt som förverkligar Day @ work som är de internationella studerandenas dagar för att lära känna arbetslivet. 

Studerandes goda vardag

CampusSport erbjuder högskolestuderande i Åbo högklassiga idrottstjänster. Med hjälp av projektfinansieringen Studiestad Åbo genomförs en turné som för ut pop up-motion till högskolorna. – Vi kommer till campus med nya utmaningar varje vecka och sporrar studerandendena att röra på sig, säger Maija Rihko från Turun ammattikorkeakoulu. Turnén har redan startat och fortsätter till mitten av februari. 

Projektet omfattar också mikroprojekt som genomförs av studerande. Studerande vid HUMAK producerar en guide för föräldrar till studerande. – Studentlivet handlar inte nödvändigtvis bara om fester och overallevenemang för alla. Vi vill samla tips om hur man sammanjämkar studierna och barnfamiljens vardag, konstaterar Janissa Hohenthal som är en av de två som producerat guiden. Med hjälp av projektfinansieringen ordnas också det drogfria studentevenemanget Kahvila appro.

Följande ansökning i höst

Insatsområdena för projektansökan som ordnades i slutet av året var näringslivskontakter, internationalism och en bra vardag för studerande. Det lämnades in sammanlagt 17 ansökningar av vilka nio beviljades finansiering.

– Ansökningarna överträffade våra förväntningar och den projektfinansiering som reserverats för hela året delades ut genast vid den första omgången. I höst ordnas en ny projektansökan och då beslutar man om vilka projekt som ska genomföras 2019. Vi uppmuntrar studerande och personalen vid högskolorna att redan nu fundera på och ta fram idéer om vad som gör Åbo till en ännu bättre och mer lockande studiestad, konstaterar Anssi Kaisti, specialsakkunnig vid Åbo stad.

Utvecklingen av studiestaden är en del av Åbo stadsstrategi. I samarbetet Studiestad Åbo deltar förutom Åbo stad även de sex högskolorna i Åbo, Turku Science Park Oy, studentkårerna och studentföreningarna samt områdets näringsliv. Förutom verksamheten via den årliga projektansökan finansieras även många andra verksamheter i anslutning till utvecklingen av studiestaden.

Kolla alla Studiestad Åbo projekten (på finska)

Läs mer on Studiestad Åbo samarbete