På idrottsplatserna i Åbo var 2017 till och med livligare än året innan. När Samppalinnas utebad öppnades efter renoveringen var alla siminrättningar öppna och antalet kundbesök i siminrättningarna översteg 778 000.

Ishallarna i Impivaara och Kråkkärret besöktes av 217 000 skridskoåkare, ökningen jämfört med året innan var 17 000 skridskoåkare. Det statistikfördes cirka 290 250 timmar turbokningar för sällskap, föreningar och andra grupper på idrottsplatser som kan reserveras. Antalet var omkring 10 000 timmar högre än året innan. Motionsbesöken under föreningarnas turer och i samband med sportevenemang uppgick sålunda till miljoner.

Vinteridrottssäsongen var inte den bästa möjliga, men ändå ökade utlåningen av utrustning avsevärt. Skolorna i Åbo får gratis tillgång till Åbo stads idrottscentralens skiduthyrning vid Impivaara och utrustningen vid Kuppis skridskomask under skoldagarna. Över 5 200 skolelever och daghemsbarn i Åbo fick njuta av glädjen som skidningen ger med låneskidor. Året innan var antalet personer som lånade skidor 3 300.  Utlåningen av skridskor ökade med hälften jämfört med året innan. I fjol fick 1 650 lågstadieelever och 1 580 högstadie- eller gymnasieelever gratis låna uthyrningsskridskor under gymnastiktimmarna.

Åbos Skola i Rörelse erbjöd i våras låg- och högstadieskolornas elever 180 avgiftsfria hobbymotionsgrupper per vecka. Under vårsäsongen rörde i genomsnitt 2 000 barn varje vecka på sig i dessa. På hösten steg antalet hob-bygrupper till 220 och antalet barn som i genomsnitt rörde på sig i grupperna varje vecka uppgick till 2 500.

 

Nyckelord: