I februari delas bidrag på 600 000 euro ut till idrotts- och motionssällskap och andra idrottsorganisationer och föreningar i Åbo.

Mer information:

 

 

Verksamhetsbidrag och bidrag för internationella evenemang kan ansökas om fram till utgången av februari. Senare kommer man att kunna ansöka om bidrag för träningslokaler och handikappassistenter, stipendier för unga idrottare och bidrag för utbildning av tränare, ledare och föreningsfunktionärer.

1,5 miljoner i bidrag per år

Åbo idrottsnämnd delar varje år ut bidrag till idrotts-och motionssällskap och andra idrottsorganisationer och idrottsföreningar för ungefär 1,5 miljon euro. Idrottsbidragen kan sökas av idrotts- och motionsföreningar och föreningar i Åbo som ordnar regelbunden motionsverksamhet.

Ansökningstiden går ut 28.2

Genom verksamhetsbidragen för idrotts och motionssällskap stöds den regelbundna hobby-, tränings- och tävlingsverksamheten som idrotts- och motionssällskap i Åbo ordnar. Av bidragsanslagen riktas 70 procent in på verksamhet för barn och unga under 20 år och 30 procent på verksamhet för vuxna. Det delas ut 534 000 euroi verksamhetsbidrag.

Genom bidrag för övrig föreningsverksamhet stöds regelbunden motionsverksamhet som ordnas av föreningar för personer med funktionsnedsättning, långtidssjuka, pensionärer och invandrare. Det delas ut 40 000 euro i verksamhetsbidrag.

Genom bidrag för internationella evenemang stöds internationella evenemang som ordnas i Åbo: tävlingar, matcher, turneringar och uppvisningar. Prioriterade områden är evenemang för barn och unga samt evenemang som på grund av sin omfattning klassas som offentliga evenemang. Bidragen för internationella evenemang uppgår till 30 000 euro.

Bidragen ansöks om på blanketter som finns på adressen: lomakkeet/turku.fi. Blanketterna stängs 28.2.2018 kl. 23.59. Ansökningar som lämnats efter ansökningstidens utgång behandlas inte. Ansökningarna behandlas en gång per år.