Till en början får vi en inblick i aktuella saker gällande Skansen. Åbo Energi presenterar planerna för Skansens dubbelriktade lågtempererade fjärrvärmenät samt laddstationer för elfordon. Vi hör även om Lämpöä-projektet och Leanheat presenterar deras smarta energilösningar. I tillfället ingår en diskussion- och workshop -del, då vi tillsammans brainstormar kring smarta energilösningar.

Smarta energilösningar är temat för Skansens samarbetsforum den 21.2.

Skansen byggs till en ekologisk och gemenskaplig stadsdel. Området planeras i nära samarbete med företag, invånare och andra aktörer. Skansens samarbetsforum erbjuder ett utmärkt tillfälle att bygga nätverk, hitta nya samarbetspartners samt brainstorma kring utvecklandet av den intelligenta stadsdelen.
 
Temat för det tredje sammanträdandet av Skansens samarbetsforum är smarta energilösningar. Till en början får vi en inblick i aktuella saker gällande Skansen. Åbo Energi presenterar planerna för Skansens dubbelriktade lågtempererade fjärrvärmenät samt laddstationer för elfordon. Vi hör även om Lämpöä-projektet och Leanheat presenterar deras smarta energilösningar. I tillfället ingår en diskussion- och workshop -del, då vi tillsammans brainstormar kring smarta energilösningar.  Efter tillfället är det möjligt att diskutera med Skansens planläggare och planerare.

Tilaisuuden jälkeen on mahdollisuus keskustella Skanssin kaavoittajien ja suunnittelijoiden kanssa.

Tid: 21.2.2018 kl. 15-18
Plats: Skansens köpcenters mötesrum (Skansgatan 10, 2. vån, skyltning från Monitori

Program:

15:20Aktuellt i Skansen – Taina Riekkinen
15.35Skansens dubbelriktade lågtempererade fjärrvärmenät – Lotta Lyytikäinen
16.00Öppen diskussion samt workshop i samband med kaffe
16.45Diskussion samt presentation av workshopens resultat
17.00Lämpöä-projektet – Vesa Turunen
17.15Leanheat – Jaakko Luhtala
17.30Laddstationer av elfordon – Kimmo Kuusinen
17.45Tackord och slutdiskussion

Efter tillfällets programandel är det möjligt att bekanta sig med byggnadsprojekten vid Skansen och diskutera med Skansens planerare (klo 18:00-18:30)

Efter Skansens samarbetsforum ordnas det i samma utrymme kl. 18.30-19.30 en offentlig visning av detaljplanen ”Skanssin keskuspuisto”.

Registrera dig senast den 20.2. Om du inte kan ta del i tillfället kan du ändå skicka in ert företags önskemål och erfarenheter samt kommentarer.

Varmt välkommen!

Mer information: Projektkoordinator Ann-Sofi Österberg (ann-sofi.osterberg@turku.fi, 040 723 8348), Projektchef Taina Riekkinen (taina.riekkinen@turku.fi; 050 558 9261

Stadsdel/Område: