Åbo stads ungdomsnämnd beviljar verksamhetsbidrag åt ungdomsföreningar i Åbo och liknande regionala organisationer för att år 2018 möjliggöra stadgeenlig allmän ungdomsverksamhet som följer verksamhetsplanen. Verksamhetsbidrag kan sökas senast 31.3.2018 kl.16.00.

Åbo stads ungdomsnämnd beviljar verksamhetsbidrag åt ungdomsföreningar i Åbo och liknande regionala organisationer för att år 2018 möjliggöra stadgeenlig allmän ungdomsverksamhet som följer verksamhetsplanen. Verksamhetsbidrag kan sökas för år 2018 senast 31.3.2018 kl. 16.00.

Försenade ansökningar behandlas inte.

Om föreningen har beviljats verksamhetsbidrag föregående år bör det i ansökningen bifogas en utredning om föregående års utnyttjande av verksamhetsbidraget.

Den elektroniska ansökan kan göras på adressen lomakkeet.turku.fi (ansökningstiden är 5.2–31.3 kl. 16.00).

Information om ungdomsnämndens verksamhetsbidrag fås från adressen www.turku.fi/avustukset. Understöd till ungdomsorganisationer.

Tilläggsuppgifter t. 050 554 6113