Åbo stads årliga rekrytering av högskolestuderande har inletts. Under året kommer 44 praktikantplatser att öppnas för högskolestuderande i Åbo.

Tips från tidigare praktikanter

  • Lär känna dina arbetskamrater: gå modigt på kaffe och lunch med dem, fråga om dina arbetsuppgifter och be att få delta i möten och sammanträden.
  • Begär hjälp och respons. Prova med öppet sinne också på sådana uppgifter som du ursprungligen inte kunde föreställa dig att utföra under praktiken. 
  • Visa din person och din kompetens: föreslå, kom med idéer, berätta din åsikt och ta initiativ. Tro på dig själv och vad du kan.

Det erbjuds mångsidigt på praktikplatser för studerande inom olika branscher. Praktikuppgifterna finns i anknytning till bland annat geodata, trafikplanering, kommuninvånarnas digitala tjänster, nätkommunikation och en kampanj för att främja läsandet bland barn.

Praktikanten är en del av teamet

Under praktiken får den studerande tillämpa de kunskaper som han eller hon har fått i sin utbildning i praktiken och den studerande får lära känna vardagen på arbetsplatserna. Det här bekräftar också Tilda Hopia som studerar till medianom vid Turun AMK och som i höstas var praktikant vid Åbo stads bildningssektor.

– Det var roligt att vara med i en stor organisation och se hur staden fungerar. Jag fick jättesnabbt en känsla av att jag inte bara var en praktikant utan en medlem i teamet. Min egentliga arbetsuppgift bestod i att genomföra förnyelsen av grundskolornas webbplats, men jag fick också påverka vilka slag av uppgifter som praktiken omfattade, berättar Hopia.

Nya tankar och erfarenheter

I stadens förvaltning arbetar yrkesmänniskor med många olika slags utbildningsbakgrunder. Praktikantuppgifterna är utvecklings- och projektuppgifter som gynnar både arbetsgivaren och den studerande. Praktikanten har alltid en handledare.

 – Arbetsklimat var uppmuntrande och sporrande. Redan första dagen fick jag en hög med papper, det vill säga uppdrag. Förutom den praktiska erfarenheten fick jag se hur de kommunala förvaltningens hjul rullar. Jag kommer att ha nytta av kunskapen om kommunorganisationens i fortsättningen både inom den privata sektorn och inom den offentliga, bekräftar Vilma Kiilunen som studerar juridik vid Åbo universitet och som var praktikant inom stadsmiljösektorn.

Teamets stöd framhäver också Heta Laiho.

– Det bästa var de trevliga arbetskompisarna och det fina arbetsklimat där man vågade lyfta fram egna idéer och förslag utan att vara rädd. Jag fick utföra olika slag av arbetsuppgifter med beaktande av mina kunskaper. Jag fick självständigt utföra artikeluppdrag och intervjua, ta bilder och skriva. Jag lärde mig mycket nytt och jag vet nu vad som ingår i de kommunikationssakkunnigas arbetsdagar i en organisation så som staden, beskriver Laiho som studerade journalistik vid Turun AMK och som var praktikant inom bildningssektorn.

Det bästa var den fina stämningen på jobbet, man vågade lägga fram egna idéer och förslag utan rädsla.

För studerande vid Åbos sex högskolor

Åbo stad utvecklar tjänsterna för studerande tillsammans med högskolorna och studentorganisationerna inom ramen för samarbetet Studiestad Åbo. Syftet är att göra Åbo till Finlands bästa studiestad och även stöda sysselsättningen inom regionen.

Stadens praktikplatser kan sökas av studerande vid Åbo universitet, Åbo Akademi, Turun ammattikorkeakoulu och studerande vid Diakonia-yrkeshögskolan, Humanistinen ammattikorkeakoulu och Yrkeshögskolans Novia som alla verkar i Åbo.

Praktikperioden är högst tre månader och lönen som betalas är 1 300 €/kk. En del av praktikarbetet kan också utföras som lärdomsprov.

För vissa platser har ansökningstiden redan börjat, till vissa kan man söka senare under året.

Platserna uppdateras på Åbo stads rekryteringssidor allt eftersom ansökningen börjar.