Representanter från Åbo stads stadsmiljö-, bildnings- och fritidssektorer träffades tisdagen den 27 februari i Katedralskolans lokaler.

Representanterna bekantade sig med de pågående arkeologiska utgrävningarna och hörde olika experters utlåtanden i anknytning till situationen. I samband med den grundläggande renoveringen av gymnastiksalen hittades ruiner av medeltida Åbo under golvet.

Utgrävningarna kommer att fortsätta i Katedralskolans gymnastiksal ännu en månad. Ett beslut om lokalens fortsatta användning görs då utgrävningarna avslutats. I beslutfattandet deltar sektorernas sektioner samt stadsstyrelsen.

– Ur bildningssektorns och skolans synvinkel hoppas vi att lokalens övre utrymme kommer att återgå till sitt ursprungliga bruk som gymnastiksal. Omfattningen av och kostnaderna för de slutliga fynden kommer att inverka på hur gymnastiksalens nedre del i framtiden kommer att användas. Detta avgörs då utgrävningarna är färdiga, säger Timo Jalonen, direktör för bildningssektorn.