Skansens samarbetsforum träffades onsdagen den 21.2.2018 i Skansens köpcentrum kring Smarta energilösningar.

Skansens samarbetsforum träffades onsdagen den 21.2.2018 i Skansens köpcentrum kring Smarta energilösningar.

Till en början gav projektchef och planläggare Taina Riekkinen en inblick i aktuella saker gällande Skansen. Projektspecialist Lotta Lyytikäinen från Åbo Energi presenterar planerna och driftprincipen för Skansens dubbelriktade lågtempererade fjärrvärmenät. Byggandet av Skansens lågtempererade fjärrvärmenät har påbörjats i början av år 2017, och de första invånarna flyttar in i hus uppvärmda av närvärmenätet fram till slutet av sommaren 2018.

Under workshop – delen av programmet var det möjligt att nätverka, hitta nya samarbetspartners samt brainstorma kring olika smarta energilösningar till Skansens område.  Det kastades fram gott om väl motiverade idéer och förslag på energilösningar, och dessa kommer att tas i beaktande vid planeringen av området. Vid genomgången och sammandraget av workshopen konstaterade Taina Riekkinen att områdets energilösningar och val kan vara mångfacetterade både gällande värme och elektricitet. Gemensamt för alla lösningar är dock att dessa kan göras ännu mer synliga.

Efter workshop-delen presenterade lektor Vesa Turunen från Åbo yrkeshögskola Lämpöä -projektet och kundchef Jaakko Luhtala från Leanheat presenterar deras företags smarta energilösningar. Som sista talare gav produktchef Kimmo Kuusinen från Åbo Energi en inblick i laddningsstationer för elfordon.

Diskussionerna var livliga under tillställningen, kontaktuppgifter utbyttes och olika samarbetsmöjligheter diskuterades under nätverksarbete.  Skansens nästa samarbetsforum ordnas under våren 2018. Om du önskar få en inbjudan till tillfället eller få mera information, kontakta gärna Taina Riekkinen eller Ann-Sofi Österberg. (förnamn.efternamn@turku.fi).

Skansens samarbetsforum har lanserats som en del av det 6Aika-finansierade spetsprojeketet Öppna innovationsplattformar.

 

Stadsdel/Område: