Åbo stad kartlägger invånarnas behov av gemensamma, flexibelt bokbara utrymmen som en del av planeringen av Skansen. Berätta hurudana gemensamma utrymmen du kunde behöva.

Svara på en kort enkät och du kan vinna ett presentkort till K-gruppen (värde 50 €).  

Du kan svara på enkäten fastän du inte bor nära Skansen. Resultaten kan utnyttjas vid planeringen av framtidens utrymmen även i andra områden.

Det tar högst 10 minuter att svara. Du kan svara på enkäten fram til den 6.4.2018.

Till enkäten


Utvecklingsprojektet för stadsdelen Skansen får 6Aika-finansiering som en del av spetsprojeketet Öppna innovationsplattformar.

Stadsdel/Område: