Renoveringen av Salutorget och gatorna som gränsar till torget inleds under våren. Alla gator som omger Salutorget tas ur normalt bruk för den tid som byggarbetet pågår. De tillfälliga trafikarrangemangen gäller ett vidsträckt område i centrum.

Mera information

Det kommer att informeras utförligt om alla ändringar av trafikarrangemangen innan de tas i bruk. Det har öppnats ett avsnitt i stadens responsservice om utvecklingen av centrum och trafikarrangemangen Det nya Salutorget i Åbo.

Närmare information om arrangemangen i anslutning till beslutsfattandet finns i stadsmiljönämndens möteshandlingar (på finska)

Renoveringen av Salutorget och gatorna som gränsar till torget inleds under våren. Alla gator som omger Salutorget tas ur normalt bruk för den tid som byggarbetet pågår. De tillfälliga trafikarrangemangen gäller ett vidsträckt område i centrum.

Utvecklingen av centrum inleds under våren med att en underjordisk parkeringsanläggning byggs under Salutorget. Samtidigt startar ett cirka tre år långt projekt för att förnya Salutorgets ytkonstruktioner och gatuområdena i centrum.

Alla gator som omger Salutorget kommer under byggarbetet att behövas antingen som tillfälliga torgområden eller som byggarbetsplatser. Detta förutsätter tillfälliga trafikarrangemang i hela centrumområdet.

Avsikten är att byggarbetet kommer att utsträckas till gatuområdena under hösten 2018 och kollektivtrafiken kommer att flyttas från torgomgivningen när vintertidtabellerna träder i kraft i september. Utgångspunkten för flyttningen av kollektivtrafiken har varit att den följer samma tillfälliga rutter under hela byggprocessen och att rutterna inte ändras flera gånger.

Under de tillfälliga trafikarrangemangen kommer Brahegatan att vara dubbelriktad i hela sin längd och är huvudrutt för kollektivtrafiken mellan centrum och Aningaisbron. Från Aningaisbron kör bussarna till Brahegatan via Västra Långgatan och i riktning från centrum kör de från Brahegatan till Aningaisgatan längs Mariegatan.

 

Från Eriksgatan flyttas kollektivtrafiken från avsnittet mellan Auragatan och Brahegatan till Slottsgatan. Hållplatserna som tas bort från Salutorgets rand ersätts med tillfälliga hållplatser på Slottsgatan och Auragatan.

Korsningen av Slottsgatan och Auragatan blir en likadan knutpunkt för kollektivtrafiken som korsningen av Eriksgatan och Auragatan är nu. Man är tvungen att ta bort körfiler i korsningen av Slottsgatan och Auragatan för att bussarna som ska vända ska ha tillräckligt med plats. Man är också tvungen att införa genomfartsförbud på området mellan Salutorget och Auraå på Auragatan, Aurabron, Slottsgatan och södra ändan av Brahegatan. På Brahegatan måste eventuellt ett genomfartsförbud införas också på avsnittet mellan Eriksgatan och Mariegatan.

Under tiden för de tillfälliga arrangemangen finns ändstationerna för busstrafiken norrut antingen på Trätorget eller på Slottsgatan.

Den kortvariga parkeringen på Köpmansgatan, Auragatan och Mariegatan utökas för att ersätta de parkeringsplatser som tas bort för den tid som byggprojektet pågår. De tillfälliga parkeringsplatserna är i bruk fram till att parkeringsanläggningen är färdig.

Stadsmiljönämnden godkände de tillfälliga trafikarrangemangen i centrum tisdagen den 27.3. Besluten om busslinjernas tillfälliga rutter tas senare av den regionala kollektivtrafiknämnden.