För att kunna använda hela serviceutbudet i eHälsoservice (bl.a. begäran om förnyande av recept eller text-meddelandetjänsten) bör man ingå avtal om elektronisk skötsel av ärenden. Det är enkelt att göra upp avtalet – man kan skicka in blanketten elektroniskt.

Logga in i tjänsten

En person som har fyllt 18 år med Åbo som hemkommun kan ingå avtal om elektroniskt skötsel av ärenden. Man bör ingå avtal om elektronisk skötsel av ärenden exempelvis för att begära om förnyande av recept, för att skicka resultaten av mätningar i hemmet och för att använda meddelandetjänsten.

Även tidsbokning för annan persons räkning eller annan skötsel av ärenden förutsätter att den som använder servicen ingår avtal om elektronisk skötsel av ärenden. I detta avtal antecknas rätten att sköta annan persons ärenden.  Då man börjar eller slutar sköta annan persons ärenden eller då minderårig börjar, ändrar eller slutar att sköta sina egna ärenden ingås avtalet fortfarande på pappersblankett.

Med blanketten kan man också t.ex. avsluta tidigare uppgjorda avtal om elektronisk skötsel av ärenden eller ändra på avtalet.

Du kan logga in på eHälsoservice antingen med nätbankskoder eller mobilcertifikat. Användningen av eHälsoservice är gratis för kunden. Tjänsten är inte avsedd för brådskande ärenden.

Hur man gör upp avtal:

  • Logga in i eHälsoservice och välj ”Blanketter” i menyn till vänster.
  • Avtal om elektronisk skötsel av ärenden finns under rubriken ”Blankett för samtycke”
  • Fyll i och skicka blanketten.
  • Under rubriken ”Infosidor” finns anvisningar för hur man gör upp avtal i punkten ”Serviceanvisningar”.

På finska: Ohjevideo sopimuksen tekemiseen: