Nu är det dags att göra ansökan om ditt barn behöver en plats inom småbarnspedagogiken i augusti-september 2018!

Plats inom småbarnspedagogik kan sökas året om, minst fyra månader innan behovet av småbarnspedagogik. Om ditt barn behöver småbarnspedagogisk service i augusti-september 2018 är det dags att ansöka om plats nu!

Du kan ansöka om en plats i kommunal småbarnspedagogik eller familjedagvården och om servicesedel för småbarnspedagogik på privat daghem eller på gruppfamiljedaghem. Barnet har rätt till småbarnspedagogik. För servicen uppbärs en klientavgift. Vårdnadshavarna kan välja privatvårdsstöd och kommuntillägg för ordnandet av barnets småbarnspedagogik, vilket används i privata daghem, gruppfamiljedaghem och familjedagvården. Privatvårdsstödet ansöks från FPA.

Elektronisk ansökan om plats i kommunal småbarnspedagogik och familjedagvård görs på småbarnspedagogikens webbplats. Med samma ansökan kan du också ansöka om servicesedel.

Småbarnspedagogikens servicehandledning skickar i regel besluten om beviljandet av platsen eller servicesedeln före slutet av vecka 21. Om du vill göra ändringar i en ansökan som du redan skickat, ta kontakt med servicehandledningen. Vid behov tar servicehandledningen kontakt med vårdnadshavaren i det skede då ansökan behandlas.

Småbarnspedagogikens servicehandledning hjälper i alla frågor i anknytning till ansökan om plats i kommunal eller privat småbarnspedagogik:
Per e-post: varhaiskasvatus.palveluohjaus@turku.fi
Telefonrådgivning: vardagar 9.00–15.00. Tfn: 02 262 5610.