Åbo Stad arrangerar i samarbete med Åbo Energi Ab och Åbo universitet en innovationsworkshop, vars syfte är att lyfta fram idéer och tankar hos dem intresserade av att utveckla området.

Anmäl dig senast den 24.04.

Ett nytt delaktiga och ekologiska bostadsområde byggs i Skansen. På området bor det redan nya invånare och fram till år 2030 förväntas det bo cirka 8000 nya Skansenbor på området. Området utvecklas ständigt och nu är det möjligt för alla som är intresserade av att utveckla det smarta och ekologiska bostadsområdet att dela sina idéer.  

Åbo Stad arrangerar i samarbete med Åbo Energi Ab och Åbo universitet en innovationsworkshop, vars syfte är att lyfta fram idéer och tankar hos dem intresserade av att utveckla området. Workshopen ordnas i Skansens köpcentrums mötesrum.

Tillfället börjar med en introduktion av Lotta Lyytikäinen från Åbo Energi Ab, och fortsätter med en workshopandel. Workshopens syfte är att få tillstånd fri diskussion och brainstorming gällande hållbara lösningar samt hur det skulle vara möjligt att förenkla användningen av dessa i vardagen till exempel med hjälp av nya tekniska lösningar. Alla idéer är värdefulla i utvecklingsarbetet av området.

Tid: 26.4.2018 fr.o.m. kl.16.30
Plats: Skansen köpcentrums mötesutrymme (Skansgatan 10, 2. vån, skyltning från Monitori)
Tid: 16.30–19.00
Tillfället öppnas av: Lotta Lyytikäinen (Åbo Energi Ab), Skansens energilösningar.

Alla som bor eller arbetar på Skansens område samt alla som är intresserade av att utveckla området vidare är välkomna att delta i workshopen.  
På grund av tillfällets kaffebjudning ber vi er anmäla er på förhand.
Anmäl dig senast den 24.04.
Workshopen arrangeras av Åbo Universitets studeranden i samarbete med Åbo Energi
Workshopen ordnas som en del av utvecklingsprojektet av Skansens stadsdel, som finansieras av det 6Aika-finansierade spetsprojeketet Öppna innovationsplattformer.

Stadsdel/Område: