De första synliga arbetena i anslutning till det nya salutorget inleds onsdagen den 18.4. Under natten mellan onsdag och torsdag genomförs grävningarna som krävs för den tillfälliga elförsörjningen. Rivningen av kioskbyggnaden på Auragatans sida börjar måndagen den 23.4.2018.

Under natten mellan onsdag och torsdag utförs kabelarbete på salutorget. Arbetet som den tillfälliga elförsörjningen kräver inleds onsdagen den 18.4 när torghandeln har tystnat. Målet är att grävningen och kabelläggningen är klara före torsdagsmorgon. Arbetet kan orsaka buller.

Den tillfälliga elförsörjningen behövs för att kioskbyggnaden på Auragatans sida vid torget ska kunna rivas och de arkeologiska grävningarna ska kunna inleds.

Förberedelserna för anläggningen av det tillfälliga torgområdet startar

Avsikten är att anläggningen av det tillfälliga torget ska börja den 10.5.2018. Förberedelserna för att ta i bruk Universitetsgatan för anläggningen av det tillfälliga torget pågår. I anslutning till förberedelserna upphör busstrafiken på Universitetsgatan längs sträckan Auragatan – Köpmansgatan den 23.4.2018.

Linje 8 till Runsala, linje 300 till affärscentret Mylly och linjerna 301–303 till Rusko avgår från och med 23.4 från Trätorget istället för från Salutorget.

Avsikten är att Köpmansgatan mellan Mariegatan – Universitetsgatan blir dubbelriktad från och med 3.5.2018. Samtidigt flyttas Universitetsgatans taxistation till Köpmansgatans backe.

Arbetet med trafikmärken och vägmärkning i anslutning till dessa ändringar har inletts på Mariegatan och Köpmansgatan.

Vi informerar mera ingående om förändringarna i trafikarrangemangen närmare de ovan angivna datumen.

Mer information om Föli-trafikens ändringar