Klientavgifterna i småbarnspedagogiken sjunker i augusti, då den höjning av inkomstgränserna som Undervisnings- och kulturministeriet meddelat om träder i kraft 1.8.2018.

Klientavgifterna sänks särskilt för familjer med låg- och medelinkomsttagare. De största avgiftslättnaderna riktar sig till familjer med flera barn.

Klientavgiftens storlek bestäms enligt familjens storlek och inkomster samt den tid som reserverats för småbarnspedagogik. De typer av inkomster som tas i beaktande vid bestämmandet av avgiften kommer inte att ändras. Den högsta avgiften är 289 euro. Den lägsta avgiften ändras inte heller, avgifter under 27 euro uppbärs alltså inte heller i fortsättningen. I lagen om klientavgifter bestäms avgifternas högsta värde, kommunerna kan även bestämma om lägre avgifter.

Undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen betonar betydelsen av småbarnspedagogiken som en viktig del av vårt utbildningssystem.
– Högklassig, pedagogisk småbarnspedagogik har positiva effekter på barnets växande och utveckling.  Småbarnspedagogiken jämnar ut skillnaderna mellan de utgångspunkter barnen kommer ifrån och minskar på ett förebyggande sätt ojämställdhet, säger undervisningsministern.

I den kommunala småbarnspedagogiken i Åbo deltog i mars 2018 sammanlagt ca 4600 familjer för vilka klientavgiften kommer att sjunka på grund av höjningen av inkomstgränserna enligt lagen om klientavgifter.

Nämnden för fostran och undervisning 11.4.2018 § 59

Lagändringen träder i kraft 1.8.2018.