Åbo är en stad med 40 000 studerande och sex högskolor där det händer något varje dag. I Finlands första universitetsstad framskrider året i cykler om studentevenemangen. Särskilt de finlandssvenska studentorganisationerna ordnar många studentevenemang med långa traditioner i Åbo. Vänner, frihet och mångsidiga möjligheter gör studietiden oförglömlig.

”Evenemangen skapar gemenskap”

I Åbo arbetar student- och studerandekårerna effektivt bland annat via nätverket Grupp 40 000. Studerandeorganisationerna medverkar också i Åbo stads och högskolornas verksamhet Studiestad Åbo via vilken studerandeevenemang stöds.

Det gemensamma målet är att bli Finlands bästa studiestad där man stannar kvar och bosätter sig även efter studierna.

Bakom de oförglömliga evenemangen står arbetet som utförs av många aktiva i studentorganisationerna. Det kan handla till exempel om att duka borden för sitsarna på Salutorget eller att skaffa fram snö för fastlagsjippot.  

– De studerandes egna starka kultur är viktig när det gäller trivseln i staden. Evenemangen skapar en känsla av tillhörighet och samlar studerande från yrkeshögskolorna och universiteten, beskriver Olli-Pekka Paasivirta som är socialpolitiska ansvarig vid TYY.

Paasivirta själv flyttade till Åbo från Esbo.

– Jag visste inte mycket om Åbo innan jag flyttade hit. Staden har varit en positiv överraskning. Här finns så mänga högskolor och de studerande syns i gatubilden. Det finns exkursioner, påverkningsmöjligheter, organisationer och många gemensamma aktiviteter.

– Åbo är mångsidigt och fullt av möjligheter. Om det saknas någonting så är det praktikplatser, konstaterar Paasivirta.

Läs mer: Studiestad Åbo

Årsfester

Årsfesterna är en värdefull del av studentkårernas och studentorganisationernas festtraditioner. När det gäller årsfester är det i Åbo inte fråga om nygrundade organisationer, eftersom till exempel Åbo Akademis studentkår ÅAS firar sitt 99-årsjubileum i år och Åbo universitets studentkår TYY sitt 96-årsjubielum på hösten. Till festen hör vanligtvis värdig klädsel, eftersom det på programmet står cocktailbjudning, middag, dans, eftersläck och sillfrukost.

Sitsar

Akademiska bordsfester eller sitsar är en viktig del av studentkulturen. Sitsarna går till på olika sätt i olika högskolor och studentorganisationer, men festerna är speciella med egna sångböcker, etiketter och teman. I höstas ordnades de första storsitsarna för studerande och stadsbor på Salutorget i Åbo. I år är platsen en annan, men storsitsarna kommer igen.

Valborg

Valborg i Åbo är en legendarisk studentfest och vårens höjdpunkt. Kring Valborg samlas ofta en svit av festdagar vars traditioner varierar i de olika studentorganisationerna. På Valborgsmässoaftonen samlas studerande och stadsbor för att ta på sig studentmössorna. TYY ordnar sin stiliga valborgsfest på Konstmuseumsbacken där ropet ”studenter, mössorna på” klockan sex får hela Auragatan att förvandlas i ett vitt hav av studentmössor. För många stadsbor är den här stunden den officiella inledningen på våren. De svenskspråkigas mösspåläggning äger rum på Vårdberget och sänds också på TV i hela landet. På 1 maj samlas hela studiestaden i stora skaror för picknick i Vårdbergsparken.

Aurajokilaivuritutkinto AATU

AATU är ett evenemang som hämtar busslaster av studerande från hela Finland till Åbo. Den vårliga Aura åstranden fylls av studerande som avslutar sitt läsår och som avlägger sina examina genom att besöka restaurangbåtarna längs Aura å. I samband med evenemanget utlyses också sommarferiefred till alla studerande i Finland.

Mässan Study in Turku

På mässan som ordnas i början av läsåret får de nya studerandena lära känna stadens tjänster och hobbyer. På mässan presenteras Åbo stads, lokala företags, föreningars och studentorganisationernas tjänster för de studerande. Traditionellt ingår i programmet också en åktur med sightseeing till Åbos viktigaste tjänster och sevärdheter.  

Gulnäbbsintagning

Första årets studerande hälsas välkomna i studentorganisationerna på gulnäbbsintagningen som syns i gatubilden i Åbo i september.

TurkuGether

I Åbo studerar årligen cirka 4000 internationella studerande. På TurkuGether-evenemangen som är särskilt avsedda för dessa studerande presenteras Åbos kultur- eller fritidsutbud.

Lilla Wappen

Lilla Wappen som ordnas i slutet av september är en fest med rötter i Åbo högskolors historia. Fram till 1950-talet var det vanligt att studenterna bar sina mössor från Valborg över sommaren och att de placerades i vinterförvar i september. ÅAS har fortsatt att värna om traditionen med Lilla Wappen i Åbo. På festen klingar ropet ”studenter, hösten är här, mössorna avigt”, varefter studentmössorna vänds om för att invänta följande års Valborg.  

Glöggrundan

Den legendariska Glöggrundan samlar särskilt finlandssvenska studerande ända från Vasa till Åbo i juletider.

Student Christmas

I studiestaden kan man också tillbringa julen med vänner. Student Christmas riktar sig särskilt till internationella studerande i staden som samlas för att fira en studerandejul tillsammans.

Pikkulaskiainen och Fastlaskiainen

I en äkta studiestad firas fastlag på flera sätt. Pikkulaskiainenordnas i Puolalaparken av Turun KY och är ett av de största studentevenemangen i Finland. Fastlaskiainen som ordnas av TYY, TUO, ÅAS och Novium firas på Vårdbergsbacken på fastlagstisdag. På programmet står en tävling i pulkaåkning och den traditionella repdragningen mellan studentkårer och studerandeorganisationer.

Och allt det andra!

I studiestaden uppkommer nya evenemang längs med året. I år ordnas för första gången bland annat en alkoholfri caféappro som bjuder in studerande att lära känna cafékulturen i Åbo.

Dessutom har Student- och studerandekårerna hundratals ämnes- och vetenskapsorganisationer och hobbyföreningar som sina underorganisationer. De ordnar varje vecka ett flertal evenemang, hobbyer och verksamhet med allt från idrottsturer, spelkvällar, Nintendo-klubbar, körsång och fotografering till anime. Det finns inget slut på aktiviteterna och hobbyerna. Du hittar säkert människor som du någonting gemensamt med. Vi ses i studiestaden Åbo!

Läs mera om studiestaden Åbo: fritid, studentorganisationer och studerandeförmåner