Från och med vappen kan man igen med ett bibliotekskort låna en cykel eller elcykel på biblioteket. Cykelns lånetid är en dag och den bör återlämnas till biblioteket en timme innan stängning. Som pant räcker ett bildförsett identitetsbevis.

Sju vanliga cyklar och en elcykel finns till kundernas förfogande. Om cykeln inte återlämnas i tid är förseningsavgiften 10 €/dygn, men som mest sammanlagt 70 €. Påminnelse- och faktureringsavgifter uppbärs precis som för annat biblioteksmaterial.