Hirvensalo närbibliotek (Wäinö Aaltonens skolväg 1-5) stängs den 14.5.2018. Från och med 1.8.2018 fortsätter biblioteket sin vanliga verksamhet i allaktivitetshuset i Syvälahti (Gamla Kakskertavägen 8). Flytten förorsakar förändringar i bibliotekstjänsterna.

Det går inte att välja Hirvensalo som avhämtningsställe från och med den 2.5. Det är möjligt att byta avhämtningsställe på nätbiblioteket. I annat fall finns Hirvensalos reservationer att avhämtas på Åbo huvudbibliotek under den tid som flytten pågår. Lånetiden på det material som lånas i Hirvensalo har förlängts. Man behöver alltså inte återlämna det material som har lånats i Hirvensalo innan biblioteket i Syvälahti öppnar. Bibliotekstjänsterna i Hirvensalo ersätts i viss mån av biblioteksbuss under sommaren.

Under sommaren flyttar biblioteket in i nya utrymmen och bibliotekstjänsterna fortsätter i augusti. I allaktivitetshuset i Syvälahti kommer det utöver biblioteket även att finnas skola, daghem och ungdomsutrymme samt rådgivning och skolhälsovård. Det nya allaktivitetshuset möjliggör ett gemensamt servicekoncept och nya servicelösningar för biblioteket och ungdomstjänsterna.

Målsättningen är att invånarna gör biblioteket till sitt eget slags verksamhetsomgivning och hittar på samt förverkligar program tillsammans med personalen. Allaktivitetsutrymmet möjliggör upplevelser och erfarenheter för barn och ungdomar.

Den nya lokalen förnyar och förändrar bibliotekets uttryck. Det ljusa biblioteket är inbjudande och det går att se in i biblioteket från utsidan. Färgklickar gör biblioteket trivsamt och materialet skapar en tilldragande färgvärld.

Biblioteket kommer även efter flytten att heta Hirvensalo bibliotek. Biblioteket blir också meröppet, vilket betyder att man kommer in i biblioteket med ett bibliotekskort och en pinkod också när personalen inte är på plats. Samma bekanta personal ordnar fortsättningsvis aktiviteter och bokcirklar i det nya biblioteket.