Byggandet av Åbos nya Salutorg fortskrider och syns samt påverkar trafikregleringen. Köpmansgatans trafik blir dubbelriktad natten mellan onsdag och torsdag (2–3.5). Samtidigt flyttas taxistationen till Köpmansgatan.

Köpmansgatans backe, alltså sträckan mellan Universitetsgatan och Mariegatan, är dubbelriktad från och med torsdagen den 3 maj. Färgmarkeringen inleds idag 2.5.2018 kl. 22 på kvällen. Under natten flyttas också taxistationen från Universitetsgatan till Köpmansgatans backe.

Arkeologiska utgrävningar inleds

Kristian Törmänen satte på onsdagen upp ett stängsel runt det inledande området för Salutorgets arkeologiska utgrävningar, vid kanten av Auragatan.

Torgområdets arkeologiska utgrävningar startade idag då ett stängsel sattes upp runt de första områdena som undersöks. Salutorgets kant mot Auragatan har fått ett stängsel och den egentliga utgrävningen inleds 3.5.2018 då torgets ytstenar avlägsnas.

Mellan Auragatan och Köpmansgatan ingärdas ett område för de arkeologiska utgrävningarna senast 7.5.2018, och utgrävningarna i den sektorn inleds 8.5.2018.

.