Lördagen 19.5. alla bibliotek har normala öppettider. Söndagen 20.5. alla bibliotek är stängda.

Lö 19.5   
Normala öppettider.

Sö 20.5  
Alla bibliotek är stängda.*

*De meröppna biblioteken fungerar under högtidsdagar och dagar före helgdagar kl. 7–21.