Åbos nationalstadspark fyller fem år på Världens miljödag 5.6 och Åbo stad vill bjuda in alla på fest. I Botaniska trädgården i Runsala ordnas program från och med eftermiddagen för hela familjen och mot kvällen firas det i Sigyn-salen. Stadsborna och medierna är hjärtligt välkomna till båda evenemangen!

Programmet i Botaniska trädgården i Runsala kl. 15–19

 • Naturskolans småkrypspunkt för barn och barnasinnade
  Identifiera småkrypen i Runsala och bygg en egen småkrypsmaskot
 • Känner du djuren i Runsala?
  Läs mer om Miljöskyddets naturuppgift och lär dig identifiera djuren i Runsala.
 • Botaniska trädgården blomstrar
  Lär känna Botaniska trädgårdens utomhusområden under korta rundturer kl. 15.30, 17.00 och 18.00. Guide är överträdgårdsmästare Simo Laine.
 • Testa din kulturkondition på Runsalarutten
  På kulturkonditionsstället får du information om olika rutter
  Runsalas nya kulturkonditionskarta presenteras
 • Kulturmotionera – rundtur bland villorna
  kl. 17.00 på rutten Runsala-Folkparken, guide är museicentralens forskare Sanna Kupila. Start framför Folkparkens café.
 • I nationalstadsparken - informationsställe
  Lär dig känna Åbo nationalstadsparks vidsträckta område eller varför inte hela nätverket av nationalstadsparker i Finland

Det rekommenderas att du kommer till Runsala med kollektivtrafiken eller motionerande.

Fest i Sigyn-salen kl. 17–19

 • kl. 17.00–17.10 Evenemanget öppnas
  Åbo Nationalstadspark 5 år  
  Stadsstyrelsens ordförande  Lauri Kattelus
 • kl. 17.10–17.50
  Nationalstadsparkerna i går, i dag och i morgon
  Miljörådet Jukka-Pekka Flander, miljöministeriet
 • kl. 17.50–18.20
  Nationella stadsparken, hjärtat i Åbos stadsutveckling och stadsliv
  Stadsplaneringschef Timo Hintsanen, stadsutvecklingsgruppen
 • kl. 18.20–18.30
  Stjärnstädernas nätverk – nio städers samarbetsnätverk
  Underhållschef Mari Helin, stadsmiljösektornkl. 18.30–19.00
 • Aura å som inspelningsplats för filmer 
  Filmkommissar Teija Raninen, Västra Finlands filmkommission

Vad är en nationalstadspark?

En nationalstadspark är en helhet av värdefulla landskap, ett omfattande, enhetligt område av kultur- och naturlandskap samt rekreationsområden. Kärnan för nationalstadsparken i Åbo är miljön kring Aura å med sina parker och värdefulla kvarter samt ön Runsala. 

Nationalstadsparkens uppgift är att värna om kulturmiljön och stadsnaturen och vara en del av den hållbara stadsplaneringen. Nationalstadsparken är till för människorna och naturen. Den erbjuder rofylldhet i naturen mitt i den pulserande staden.

Förutom Åbo nationalstadspark har åtta andra städer i Finland fått stadsparkstatus: Heinola, Tavastehus, Björneborg, Borgå, Hangö, Forssa, Kotka och Kuopio. Världens första nationalstadspark grundades 1995 i Stockholm.

Mer info om Åbo nationalstadspark