Utvecklingsprojektet i anslutning till Apoteksmuseet och gården Qwensel som inleddes 2014 har avslutats och museet öppnar sina dörrar i förnyat skick den 1 juni.

Syftet med projektet har varit att förtydliga hela museihelheten och att uppföra nya lokaler för besökarservice och en inledande utställning. Dessutom har det fästs uppmärksamhet vid tillgängligheten och trivseln i den unika innergården och i caféet. Reformen kom lägligt med tanke på museets 60-årsjubileum.

In från innergården och på museibesök

I reformen förflyttades museets ingång till innergården, där det uppfördes nya servicelokaler för besökarna. Nära biljettförsäljningen finns en ny museiaffär och en garderob. Från servicelokalen för besökare kommer man direkt till museets nya inledningsutställning som erbjuder en sammanfattande och inspirerande inledning till museets huvudutställning.

Museikonceptet har förtydligats under projektets gång så att gården Qwensels hus lever i slutet av 1700-talet och förtäljer om professorn i medicin Joseph Pipping (adlad Pippingsköld) som bodde i huset vid den tiden och hans familjs vardag. På Apoteksmuseets sida kan man igen bekanta sig med apoteks- och läkemedelshistorian under1800-talet.

 

Förutom via evenemang och informationsskyltar är det möjligt att fördjupa sig i utställningsinnehållet på många olika sätt. Efter reformen kan man välja att vid biljettkassan ta med sig en rumskarta med grundläggande information, en ny omfattande guidebok eller göra pigan Elsa eller apotekslärlingen Frans sällskap med hjälp av en audioguide.

För barnen finns det ett eget häfte med uppgifter i vilket duvan Gustav som bor i huset berättar om sitt hem och apoteket förr i tiden.

Bättre tillgänglighet

Ett av projektets viktigaste mål var att öka tillgängligheten i utställningens innehåll och lokallösningarna, utan att emellertid lämna de villkor som den historiska byggnaden ställer utan akt.

Förbättringarna syns bl.a. i de nya skyltarna som leder till museet, den ökade belysningen både inomhus och utomhus och i att det nu råder bättre tillgänglighet i entréen än förr. Trots ändringarna behöver man fortfraande en assistent när man rör sig med rullstol i museet.  

På kaffe i den unika museigården

Museets innergård har genomgått en förändring och lockar besökare att andas ut i den unika, grönskande historiska miljön mitt i stadskärnan. Barnens eget apotek på innergården är öppet på samma sätt som ifjol och bjuder in barnen att leka apotekare och kund.

 

Öppning av det förnyade museet 1–3.6 kl. 10–18

Invigningen av det förnyade museet äger rum från fredag till söndag 1–3.6. kl. 10–18 och då bjuds besökarna på gratis inträde till museet. 

Guidningar på svenska på svenska kl. 11 och 13.30. Harpisten Helka Ermala uppträder på fredag kl. 12, 13 och 15.

På veckoslutet under arbetsdemonstrationen tillverkas en nyttig medicin för sommaren. 

Fritt inträde!