I ekosystemprojektet Corridor as a Service (CaaS) som startade denna vår utvecklas logistiktjänster, speciellt för att effektivisera handeln mellan öst och väst. Målet är samtidigt att skapa tids- och bränslebesparingar samt att förbättra transporternas fyllnadsgrad med hjälp av smart teknologi.

I CaaS-ekosystemet är det väsentliga att förvalta och optimera logistikhelheten, ett mer välfungerande samspel mellan flyg-, havs-, räls- och vägtrafikkorridorerna. CaaS gör det möjligt att övergå från trafikledning som baseras på infrastruktur till ett smart kommunikationssätt mellan olika system och fordon.

För företag som skapar tjänster erbjuder CaaS möjligheten att utveckla ny affärsverksamhet och i framtiden en plats att utveckla och effektivisera nuvarande affärsverksamhet och relaterad godstrafik.

Det första startbidraget som Business Finland ger tillväxtmotorer gavs för att få fart på CaaS-ekosystemet. Som tillväxtmotorer räknas samarbetsnätverk, ekosystem, som siktar på en ny affärsverksamhet på över en miljard euro. Tillväxtmotorer förverkligas genom en företagsdriven partnerskapsmodell för företag, forskningsorganisationer och offentliga aktörer, som söker lösningar på globala marknadsomvälvningar och skapar nya tillväxtsektorer i Finland.

I CaaS-projektet är Trafis Trafiklabb huvudaktören från den offentliga sektorn, Vediafi Oy är CaaS-ekosystemets företagsoperatör. Medverkande i projektet är också Kommunikationsministeriet, Trafikverket, Meteorologiska institutet, Kommunikationsverket, Suomen kasvukäytävä, Etelä-Karjalan liitto, Tullen, städerna Åbo, Tammerfors och Vanda, VTT, Nokia, Infotripla, Dynniq, Indagon och YTL.

- I stället för att Finland är en ö borde vi sträva efter att utveckla Finland som en port. Bättre åtkomlighet och mer lockande logistik stärker städernas ställning i den nordiska tillväxtzonen som etableringsorter för företag, då Finland utvecklas som en internationell knutpunkt, konstaterar Marjo Uotila som är projektchef för nordiska tillväxtzonen.

- Utvecklingen och förstärkningen av CaaS-ekosystemet stödjer också vårt mål att transportkedjor och logistiklösningar som är centrala för näringslivet ska utvecklas över administrativa eller regionala gränser.

Källor: