Årets Åbo Pride-parad och parkfest ordnas den första lördagen i augusti, dvs. den 4 augusti 2018. Åbo stad deltar i evenemangen och firar dagen genom att hissa regnbågsflaggor och belysa Biblioteksbron i regnbågens färger. Stadsdirektör Minna Arve är fadder till Åbo Pride och öppnar parkfesten.

Åbo stad flaggar för Pride vid Västra Strandgatan, Wäinö Aaltonens museum, Åbo slott och Äventyrsparken. Biblioteksbron strålar i regnbågens färger när skymningen börjar sänka sig.

Regnbågstemat syns också på Åbo stadsteaters screen och på vissa av stadens verksamhetsställen. Som exempel kan nämnas dagvårdsenheten i Kråkkärret som hissar en egen flagga med temat ”People of quality do not fear equality”. Också Arbetshälsogården i Åbo vill lyfta fram att de bemöter sina klienter jämställt som individer och klär fasaden på sin byggnad vid Tavastlandsvägen i regnbågens färger.

Åbo slott bjuder i sin tur en inblick i gångna tider ur en lite annorlunda synvinkel. Två guidade rundturer med queertema ordnas söndagen den 5 augusti kl. 14.30 och 16.30.

Delta i Åbo Pride!

Åbo Pride som äger rum lördagen den 4 augusti är det sjätte Prideevenemanget som ordnas i Åbo. Prideparaden och parkfesten ordnas med frivilliga krafter och all hjälp välkomnas. Arrangemangen koordineras av Turku Pride ry.

Anmäl din egen grupp till paradtåget före den 15 juli via Åbo Prides blockanmälning. Alla som vill kan gå i paraden tillsammans med stadsdirektör Minna Arve i Åbo stads block som bär en banderoll med texten The (B)oldest city in Finland.

Blocken samlas i Lilltorget kl. 12 och startar mot åstranden kl. 13. Därifrån tar sig paradtåget längs Kristinegatan till Universitetsgatan och vidare längs Humlegårdsgatan till Puolalaparken. Parkfesten öppnas i Puolalaparken strax efter paraden kl. 14.30.

Jämställt Åbo

Åbo stads strategi tar upp likabehandling som ett av stadens viktigaste verksamhetslöften.

- Vi främjar utan förbehåll godkännande av olikheter, gemenskapskänsla och jämlikhet i Åbo, säger Minna Arve.

Åbo undertecknade redan 2007 den europeiska deklarationen om jämställdhet som utarbetats för lokal- och regionförvaltningens bruk. Staden deltar också i Förbundet för mänskliga rättigheters kampanj Stop! Ändstation för diskriminering (Stop! Päätepysäkki syrjinnälle) och samarbetar inom justitieministeriets projekt Rainbow Rights. Projektet främjar icke-diskriminering, jämställdhet och likabehandling.

Hösten 2018 ordnas likabehandlings- och tillgänglighetsutbildning för stadens anställda och organisationer. Dessutom uppdaterar staden sin jämställdhets- och likabehandlingsplan.

Också Åbo stads påverkansgrupper har valt likabehandling som gemensamt tema. Dessa grupper är Barnens parlament, ungdomsfullmäktige, det mångkulturella rådet, handikapprådet och äldrerådet.

Nyckelord: