I den svenskspråkiga förskoleundervisningen och grundläggande utbildningen inleds skolarbetet under läsåret 2018–2019 den 15 augusti 2018. Gymnasieutbildningen inleds skolarbetet under läsåret 2018–2019 den 10 augusti 2018. Handel och administration vid Åbo yrkesinstitut inleder läsåret 2018–2019 den 13 augusti 2018.

Skolarbetet läsåret 2018-2019 inleds onsdagen den 15 augusti 2018 för de svenskspråkiga elevernas del i förskolan och inom den grundläggande utbildningen:
• förskolan kl. 8.30
• årskurserna 1–6 kl. 9.00
• årskurs 7 kl. 8.30, årskurserna 8–9 kl. 9.30

För studerande vid gymnasiet Katedralskolan i Åbo inleds läsåret 2018-2019 fredagen den 10 augusti 2018:
• samtliga studerande inskription i Agricolasalen kl. 9.00, adressen Gamla Stortorget 1

För studerande vid Åbo yrkesinstitut, Handel och data inleds läsåret 2018-2019 måndagen den 13 augusti 2018:
• årskurs 1 kl. 10.00
• årskurs 2-3 kl. 11.00, adress Klockringaregatan 9-11

Anmälningstiden till Åbo svenska arbetarinstituts (Arbis) kurser och föreläsningar börjar onsdagen den 15 augusti kl. 18.00 via www.aboarbis.fi och på Arbis kansli vid Kaskisgatan 5.