Det nya allaktivitetshuset i Syvälahti i Hirvensalo i Åbo öppnas i sin helhet då skolan inleder sin verksamhet i augusti 2018. Luostarivuoren lukio och Turun Lyseon lukio slogs ihop och blev Luostarivuoren Lyseon lukio den 1 augusti 2018. Samppalinnan koulu slogs samman med Katariinan koulu och Raunistulan koulu blir en skola med årskurserna 1–6 då årskurserna 7–9 slås ihop med Moision koulu och bildar den nya skolan Yli-Maarian koulu den 1 augusti 2018. Allaktivitetshuset Ypsilon i Övre S:t Marie inleder sin skolverksamhet i januari 2019.

Vi gör tillsammans-kultur

Allaktivitetshuset i Syvälahti erbjuder i enlighet med sitt namn omfattande kommunala tjänster i Hirvensalo i Åbo. I allaktivitetshuset finns lokaler där Syvälahden päiväkoti, skolan och rådgivningen bedriver verksamhet. Utöver dessa finns i huset även ungdomslokaler och en idrottshall samt skolhälsovården och Hirvensalo bibliotek. En del av verksamheten har startat redan på sommaren.

Skolan i Syvälahti är på många sätt en ny typ av skola. Den fysiska arbetsmiljön med sina kvartersliknande lärutrymmen avviker från den så kallade korridorskolan. Verksamhetskulturen i allaktivitetshuset präglas av att man värnar om att arbeta tillsammans och skolan tillämpar även detta arbetssätt. Utvecklandet av kulturen är allas gemensamma sak och i utvecklingsarbetet deltar eleverna, vårdnadshavarna, hela allaktivitetshusets personal och andra intressentgrupper.

– Syvälahden koulu kommer att bli en skola, där alla har det bra, växer och utvecklas samt lär sig färdigheter som behövs i livet, berättar Jarmo Salo, rektor för Syvälahden koulu.

Daghemsenheten i Syvälahti utgörs av fyra hembon, vars lokaler finns på två våningar. Den nedre våningens hembon är reserverade för de yngre barnen och de är syskongrupper. Den övre våningen har skapats för äldre barn.

– I daghemmet ordnas både småbarnspedagogik och förskoleundervisning vilket gör det naturligt att övergå från förskoleundervisningen till den grundläggande utbildningen som finns i samma skola, berättar Marjo-Kaisa Laaksonen, daghemsföreståndare för daghemmet Syvälahden päiväkoti.

Nytt gymnasium erbjuder goda möjligheter till fortsatta studier

Luostarivuoren lukio och Turun Lyseon lukio slogs ihop den 1 augusti 2018. Den nya skolan Luostarivuoren Lyseon lukio är det enda allmänt inriktade gymnasiet i Åbo. Gymnasiet är ett bra val för alla som uppskattar en bred allmänbildning och det ger goda möjligheter till fortsatta studier. I en inspirerande och uppmuntrande miljö kan de studerande fokusera på det väsentliga.

– I det nya gymnasiet finns ca 700 studerande och nästan alla andra gymnasier i Åbo är lika stora. Sammanslagningen skapar många synergifördelar för oss, tror Johanna Levola-Lyytinen, rektor för Luostarivuoren Lyseon lukio.

I det nya gymnasiet betonas i utvecklingsprojektet handledning av de studerande och gruppernas storlek är nu mindre än de tidigare varit i årskurs 1. Det breda kursutbudet omfattar även flera integrerade kurser såsom biokemi, första hjälpen och funktionell historiaundervisning. Specialkurserna har lockat många ivriga deltagare.

– Vi vill att alla i fortsättningen kan vara stolta över sitt gymnasium, sammanfattar Johanna.

Samppalinnan koulu slogs ihop med Katariinan koulu

Samppalinnan koulu slogs ihop med Katariinan koulu den 1 augusti 2018. Nuvarande och nya elever i Samppalinnan koulu fortsätter automatiskt i den nya skolan Katariinan koulu.

– Skolan har betjänat och betjänar fortfarande elever som har omfattande svårigheter med lärande. Det framträder på mer än ett område för olika funktionsförmågor såsom språk, minne och gestaltning samt psykisk funktionsförmåga. Därtill har eleverna ofta andra utmaningar, berättar skolans rektor Jorma Kauppila.

Katariinan koulu ligger på adressen Kyrkovägen 31. Verksamhetsstället i Idrottsparken som hör till Katariinan koulu fortsätter bedriva verksamheten för Samppalinnan koulu på den nuvarande adressen Österlånggatan 45. Praktiska åtgärder i anknytning till sammanslutningen gjordes med framgång under läsåret 2017–2018.

Raunistulan yhtenäiskoulu blir en skola med årskurserna 1–6

Raunistulan yhtenäiskoulu blev den 1 augusti 2018 en skola med årskurs 1–6. I Raunistulan koulu finns årskurserna 1–6 inom den grundläggande utbildningen. Utöver detta verkar i skolbyggnaden två grupper för förskoleundervisning (Rauninaukion päiväkoti).

– Enheten i Kastu vid Raunistulan koulu (årskurs 7–9) avslutade sin verksamhet den 31 juli 2018. Från årskurs 6 i Raunistulan koulu överförs man i fortsättningen till Rieskalähteen koulu till årskurserna 7–9. Eleverna i matematikklasserna i årskurs 7–9 fortsätter studera i Rieskalähteen koulu, berättar skolans rektor Annamari Tulla.

Undervisningen i årskurs 7–9 i skolkretsarna för Patis, Moisio, Övre S:t Marie och Jäkärlä ordnas under höstterminen i Tommila skolhus (Tommilagatan 24). I det nya allaktivitetshuset Ypsilon inleds skolarbetet den 7 januari 2019.

Ypsilon inleder sin skolverksamhet i januari

Skolan i Övre S:t Marie inleder administrativt sin verksamhet redan i augusti 2018. I allaktivitetshuset Ypsilon i Övre S:t Marie inleds skolverksamhet i januari 2019. Ypsilon är framtidens lär- och fostringsmiljö, i vilken deltar ca 700 elever inom den grundläggande undervisningen (årskurs 1–9) och 120 barn inom småbarnspedagogiken. I Ypsilon finns även bibliotek, ungdomsväsende, skolhälsovård och rådgivning.

Under höstterminen 2018 studerar alla elever i årskurs 1–6 ännu i enheten i Moisio (Moisio skolväg 2) och eleverna i årskurs 7–9 i Tommila skolhus (Tommilagatan 24). I januari inleder huvudskolan sin verksamhet i ett nytt allaktivitetshus och en liten del av årskurserna 1–6 fortsätter i enheten i Moisio.

– Lärarkåren består av lärare i årskurs 1–6 som­­ kommer från Moision koulu och lärare i årskurserna 7–9 från Raunistulan koulu. Eleverna i årskurs 1–6 kommer från nuvarande skolkretsen för Moisio, Patis och Jäkärlä, berättar skolans rektor Marianne Ulfstedt.

Ypsilon ligger i Övre S:t Marie på adressen Vårfrugatan 44, 20400 Åbo.