Åbo stad ordnar ett försök i anslutning till öppnandet av Nummis biblioteks ytter- och innerdörrar.

I försöket ryms med 50 personer.

Appen ASSA ABLOY Mobile Access som laddas ner till Android- och iOS-enheter testas i sex månader. Via appen och telefonens Bluetoothanslutning kan du öppna ytter- och innerdörren med en s.k. Twist & Go-rörelse från ett par meters avstånd. Försöksdeltagarna behöver inte mata in bibliotekskortets PIN-kod när de öppnar dörren.

Försöksdeltagarna får anvisningar om hur appen laddas ner per e-post den sista veckan i augusti. Innan försöket påbörjas kan deltagarna också få handledning i hur appen används i Nummis bibliotek.

Genom att delta i försöket förbinder du dig att använda appen ASSA ABLOY Mobile Access för att öppna dörrarna i Nummis bibliotek och svara på en kort responsenkät efter att försöket avslutats i mars 2019.

Mer information hittar du i följande videoklipp som visar hur Twist & Go -rörelsen används vid 24 s, 1 min 7 s och 1 min 39 s: https://www.youtube.com/watch?v=2JjeWYjNOaM.

 

Ytterligare upplysningar: Marjo Marjamäki
e-post: marjo.marjamaki@turku.fi
tfn 040 846 3226

Nyckelord: