Invånarna är experter på sitt eget bosättningsområde och sin hemstad. Resultaten från säkerhetsenkäten kompletterar den information som myndigheterna har och hjälper att utveckla riktandet av säkerhetsåtgärder på olika bosättningsområden.

Enkäten innehåller flera frågor om säkerheten. Teman är gemenskap, brott, känslan av säkerhet, farliga platser och områden, olycksfall, beredskap ja globala säkerhetshot. 

Vi uppskattar dina erfarenheter och synpunkter i arbetet med att förbättra säkerheten. Du kan svara på enkäten elektroniskt på adressen turku.fi/turvallisuuskysely.

Det tar cirka 15 minuter att svara på enkäten. Enkäten stängs 21.9.2018.

Åbo stad genomförde en säkerhetsenkät senast 2016. Resultaten av säkerhetsenkäten användes vid utarbetandet av stadens säkerhetsplan. Säkerhetsenkäten 2018 ingår i ett projekt som går ut på att hitta nya lösningar för ökad säkerhetskänsla. Projektet genomförs med stöd av justitieministeriet.

Nyckelord: