Åbo är landets centrum för stadspolitiken när Stadsforum inleds onsdagen den 29 augusti. Detta två dagar långa evenemang, som Åbo stad och arbets- och näringsministeriet arrangerar i samarbete i Logomo, firar den 20-åriga resan av Kaupunkifoorum – det första stadsforumet år 1998 ägde rum utryckligen i Åbo.

Stadsforumets syfte är att väcka diskussion om det nuvarande tillståndet av landets stadspolitik och hur livskraften i städerna byggs upp i framtiden.

Kaupunkifoorum inleds med ett nationellt stadspolitiskt förseminarium på Åbo stadshus tisdagen den 28 augusti. I seminariet behandlas nyaste resultat av stadsforskningen och forskningens relation till den praktiska stadspolitiken.

Till Kaupunkifoorum i Åbo förväntas över 150 deltagare. Som huvudtalare framträder OECD:s biträdande huvudsekreterare Mari Kiviniemi. I tillställningen talar även professor Willem van Winden vid Amsterdam University of Applied Sciences samt professor Markku Wilenius vid Tulevaisuuden tutkimuskeskus.

Starka städer skapar framgång och välmående i hela Finland.

Minna Arve

- Åbo önskar stadspolitikens vänner väldigt välkomna till staden. Städernas framtid och utveckling är ämnen, som måste diskuteras på bred front. Starka städer skapar framgång och välmående i hela Finland. Påverkande stadspolitiken förstärker urbaniseringens goda sidor och svarar också på urbaniseringens utmaningar, berättar Åbo stadsdirektör Minna Arve.

Från Kaupunkifoorum till Europaforumet – Ordet är fritt!

Superveckan kulminerar i Europaforumet som inleds torsdagen den 30 augusti. Det tre dagar långa evenemanget, som arrangeras i Åbo för första gången, skall bli en grund för samhällelig diskussion, där Finlands nutida och framtida roll i Europa och Europeiska unionen begrundas i långt perspektiv.

I evenemangets seminarier, paneldiskussioner, frågetimmar och medborgardiskussioner förs konstruktiv dialog om Europa och Europeiska unionens betydelse och utveckling. Dessa olika möten strävar efter att minska klyftan mellan beslutsfattandet och medborgarnas vardag.

Om Finlands roll i Europa och EU diskuterar exempelvis Alexander Stubb, vice generaldirektör vid Europeiska investeringsbanken, Olli Rehn, chefdirektör för Finlands Bank, Finlands EU-ambassadör Marja Rislakki, statssekreterare Matti Anttonen från utrikesministeriet och Juho Romakkaniemi, verkställande direktör för Centralhandelskammaren. Till Åbo kommer också samtliga partiers ordföranden, representanter för fackorganisationer och andra intressebevakningsorganisationer samt nästan alla Finlands EU-parlamentariker.