Studerande trivs utmärkt i Åbo, visar en ny undersökning. Till och med 99 procent av studerande rekommenderar Åbo som studiestad till sina vänner och nästan lika många upplever att det är bra att bo och leva i Åbo. Tre av fyra högskolestuderande skulle vilja stanna och bo i Åbo även efter studierna.

De fullständiga resultaten från enkäten

Uppgifterna framgår ur Studiestad Åbo -enkäten, som 2 000 högskolestuderande svarade på förra våren.

– Fantastiskt att studerande trivs i staden och vill stanna här även för att arbeta. Vi arbetar hela tiden för att känna igen de arbetsplatser som en positiv omstrukturering medför till regionen. Regionens goda atmosfär öppnar för nya möjligheter för högskolornas talanger, konstaterar Pekka Sundman, chef vid Åbo stad.

60 procent av yrkeshögskolestuderande och 40 procent av universitetsstuderande tror att de efter examen kan hitta ett jobb i regionen som motsvarar deras utbildning.

– De sex högskolorna i Åbo tillför regionen märkbar livskraft och experter. Undersökningens resultat visar att yrkeshögskolestuderande lär känna regionens företag bra redan under studietiden. Det här inverkar på hur studerande betraktar regionens anställningsmöjligheter, säger Vesa Taatila, rektor vid Åbo yrkeshögskola.

Det här är en stad med nöjda studerande.

Vardagen fungerar och man börjar känna sig hemmastadd i staden

Åbo stad, regionens högskolor, studentorganisationer och företag har under flera års tid samarbetat systematiskt för att utveckla studiestaden. Målet är att vara den bästa studiestaden i Finland.

– Vi har alla en viktig roll i att studerande som flyttar till Åbo börjar trivas i staden. En förstaårsstuderande är högskolegemenskapens viktigaste medlem, betonar Riitta Pyykkö, vicerektor vid Åbo universitet.

Vardagen fungerar för studerande i Åbo. 86 procent av alla som svarat på enkäten är nöjda med sin bostadssituation. Staden är tillräckligt stor för studerande, men på samma gång passligt liten. Man är nöjd med kollektivtrafiken och studentbostädernas läge.

– Boendet är en viktig del av trivseln. Jämfört med andra stora städer är hyresnivån i Åbo rimlig och det syns i resultaten från enkäten. I Åbo pågår flera nybyggnader av studentbostäder och det gamla bostadsbeståndet renoveras regelbundet. Studerandes boendekomfort är viktig för oss, berättar Risto Siilos, verkställande direktör för Studentbystiftelsen i Åbo (TYS).

Åbos sammansvetsade studerandegemenskap

Studerande uppskattar speciellt Åbos aktiva studentkultur. Åbos atmosfär, evenemang- och kulturutbud samt goda möjligheter att utöva hobbyer och motionera får beröm. Även studerande vid Åbos mindre högskolor, HUMAK, Yrkeshögskolan Novia och Yrkeshögskolan Diakonia, upplever starkt att de hör till en gemenskap med 40 000 studerande.

– Det här är en stad med nöjda studerande. Studerandes gemenskap är stark i Åbo, säger Ina Laakso, ordförande för Åbo Akademis Studentkår.

– Åbo är en starkt tvåspråkig högskolestad, med en mycket egenartad studentkultur. Det märks i allt att högskolorna och studerande redan länge har varit en viktig del av staden, konstaterar Ulrika Wolf-Knuts, kansler vid Åbo Akademi.

Studiestad Åbo -enkäten utfördes i april–maj 2018 i samarbete med Grupp 40 000, som representerar student- och studerandekårerna i Åbo. Med enkäten klargjordes Åbos högskolestuderandes åsikter relaterade till studiestaden, boendet, anställning och fritid.

Studiestad Åbo är ett samarbete mellan staden, högskolorna och deras studentkårer samt näringslivet för att utveckla staden. Var fjärde Åbobo är högskolestuderande eller högskolesakkunnig. Målet är att Åbo ska vara Finlands mest intressanta och Östersjöregionens mest inspirerande studiestad, där man stannar för att bosätta sig och arbeta också efter utexamineringen. Läs mer: turku.fi/studiestad